Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Rakovník, Kasárny Milana Rastislava Štefánika

Rakovnik, Milan Rastislav Stefanik Barracks

     
Název:
Name:
Kasárny Milana Rastislava Štefánika
Originální název:
Original Name:
Kasárny Milana Rastislava Štefánika
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dukelské kasárny
Obec:
Municipality:
Rakovník
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°06'40.81"N 13°42'18.72"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1931
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1931-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 301
301st Artillery Regiment
28.09.1936-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 4
Replacement Company of the 4th Bicycle Battalion
15.05.1938-25.09.1938
1. skupina
1st Group
26.09.1938-DD.09.1938
III. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 301, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 301st Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Headquarters of the 1st Heavy Artillery Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva Skupiny 1
Artillery Command of the 1st Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska Skupiny 1
Signal Command of the 1st Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska Skupiny 1
Engineer Command of the 1st Group
DD.10.1938-DD.10.1938
III. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 301, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 301st Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Headquarters of the 1st Heavy Artillery Group
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 1/2 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 2/2 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 3/2 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 4/2 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Prapor 2
2nd Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Rakovník
Garrison Detachment Rakovník
01.10.1947-DD.MM.1950
Dělostřelecký oddíl 301
301st Artillery Division
15.12.1950-15.07.1958
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.10.1951-01.11.1951
92. raketometný oddíl
92nd Rocket-Launcher Division
01.10.1958-01.09.1961
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
01.10.1958-31.12.1992
2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
01.09.1961-01.09.1966
1. průzkumná rota
1st Reconnaissance Company
01.09.1961-01.09.1969
10. sklad letecké munice
10th Store of Air Ammunition
01.09.1966-01.09.1969
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
01.09.1969-01.10.1991
Pobočka 10. armádního skladu letecké munice
Branch of 10th Army Store of Air Ammunition
DD.10.1983-01.10.1991
10. armádní sklad leteckého technického materiálu
10th Army Store of Technical Material
01.10.1991-31.10.1992
10. sklad leteckého technického materiálu
10th Store of Technical Material
01.10.1991-DD.MM.1992
Pobočka 10. skladu letecké munice
Branch of 10th Store of Air Ammunition
01.01.1993-30.06.1994
2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
01.07.1994-31.12.1996
73. záchranný pluk civilní ochrany
73rd Civil Defence Rescue Regiment
01.01.1997-31.03.2004
73. záchranná a výcviková základna
73rd Rescue and Training Base
01.04.2004-30.09.2008
154. záchranný prapor
154th Rescue Battalion
01.10.2008-31.12.2013
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.10.2008-30.11.2013
Samostatná záchranná rota Rakovník
Separate Rescue Company Rakovník
01.01.2020-DD.MM.RRRR
Prapor podpory nasaditelných sil
Deployable Force Support BattalionZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR 1)
Poznámka:
Note:
Milan Rastislav Štefánik


1) 31.12.2013 zrušené, v roku 2016 časť objektu (Dukla I) opäť prevzatá AČR
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_65.htm
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-Kasarny-Milana-Rastislava-Stefanika-t67197#431590Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Komplex kasárenských budov byl postaven v letech 1928 až 1931 podle návrhu architekta Bohumila Hübschmanna. Branná moc převzala kasárny k užívání v létě 1931.
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-Kasarny-Milana-Rastislava-Stefanika-t67197#237596Version : 0
MOD
photo
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-Kasarny-Milana-Rastislava-Stefanika-t67197#240223Version : 0
It is possible that part kasárni (Dukla I) will be in 2018 opäť sprevádzkovaná.

Quote :

the Campus has an area of over 38 hectares, of which built area of roughly 3.3 hectares.


Quote :

the Army will retain the main and larger part of the barracks, including the training ground, the so-called Silva And, second, the smaller Silva II, probably going to sell. According to the master plan could arise for businesses with light industrial production. According to the chief of the general staff of the Joseph Bečváře in 2018, could be in the barracks and 600 soldiers. "It will be a combination of various departments," said Bečvář.zpravy.idnes.cz


edit gruppe.drei: Arrow 45. mechanized battalion.
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-Kasarny-Milana-Rastislava-Stefanika-t67197#541733Version : 0
MOD