Ramesse III.

Ramesses III
Ramesse III. Userma'atre meriamun

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Egyptský faraón 20. dynastie.

Vládol 1186–1155 pred n.l.

Bol to druhý faraón 20. dynastie, je považovaný za posledného veľkého kráľa Novej ríše, obdobie starovekého Egypta za vlády 18. – 20. dynastie. (1570 – 1070 pred n. l.). Bol synom faraóna Setnachta a kráľovnej Tiy-merenese. Podľa záznamov v dokumente zvanom Papyrus Haris I panoval tento faraón 31 rokov a 41 dní.

Faraón Setnacht obnovil rozvrátenú autoritu centrálnej moci a jeho syn pokračoval v tejto politike. V 17. roku vlády Ramzesa III. sa začala ekonomická kríza egyptskej krajiny, ktorá vyvrcholila o 12 rokov neskôr. V 29. roku vlády nastalo prehĺbenie ekonomickej krízy, eskalácii napätia a pravdepodobne aj prvému historicky zaznamenanému štrajku. Vzrastajúca kňazská moc (počet kňazov bol až 13000) a hrozba neustálych vpádov cudzích kmeňov do Egypta sa úmerne podpísala pod tento stav.

Ramzes III. sa ukázal byť prezieravým panovníkom. Za svoj vzor považova Ramzesa II. Veľkého, chcel sa mu vyrovnať v otázkach politiky, stavebníctva a vojen. Po nástupe na trón čelil vnútorným nepokojom, ako bol boj o nástupnícky trón, pokus o uzurpáciu a ovládnutie Horného Egypta. Krátko po obnovení poriadku v krajine čelil musel čeliť novým hrozbám, tentoraz z vonka. Nepodceňoval hrozby morských národov a reorganizoval a prebudoval armádu a loďstvo. Egyptské lode boli doslova plávajúce pevnosti a Egypťania prvý raz v dejinách námorníctva vybavili lode osobitnou ozbrojenou posádkou. Ramzes spočiatku čelil útoku líbyjských kmeňov, ktoré sa snažili dobiť západnú časť úrodnej delty. Po ťažkých bojoch zastavil vpád votrelcov a získal nazad kontrolu nad dôležitými oblasťami delty, od oázy Fayum až po mesto Mephis. Morské národy sa pokúsili niekoľkokrát o inváziu na územie Egypta, prvý pokus po súši zastavil Ramzes až pri meste Mephis. V roku 1492 pred. n. l. sa odohrala rozhodujúca bitka, Ramzes porazil morské národy na vode, kde spočívala ich najväčšia sila. Jeho prebudované loďstvo slávilo úspech a nepriateľ bol doslova rozprášený. Tieto vojenské víťazstvá viedli ku relatívnemu, ale krátkodobému pokoju. Vláda Ramzesa III. je charakterizovaná ako posledné obdobie vojenskej moci starovekého Egypta.

Ramzes III. mal niekoľko manželiek, ale však ani jedna z nich nie je považovaná za tzv. "veľkú manželku". Prvou jeho manželkou bola Syryjka Habasillat, o ktorej nič nevieme. Ďalšou manželkou bola Isis, s ktorou počal okrem iných detí aj nasledovníkov na faraónskom tróne Ramzesa IV. a Ramzesa VI.. Ísis je pochovaná v Údolí kráľov v chráme Medínet Habu, ktorý je najvýznamnejšou a aj najväčšou stavbou fararóna Ramzesa III. V chráme sa nachádzal i kráľovský palác, ktorý bol za života faraóna až dvadsaťkrát prestavaný. Jej hrob označuje niekoľko tabúľ s nápismi: pani dvoch krajín, hlavná manželka, kráľovská dcéra, jeho milovaná dcéra, matka kráľa a kráľovská sestra. Ďalšou manželkou bola Teje, ktorá je známa tým, že sa snažila odstrániť faraóna a dosadiť na trón svojho syna Pentaureta. Do sprisahania bolo zapojených asi 40 ľudí, medzi nimi i sedem vysokopostavených kráľovských úradníkov, dvaja strážcovia štátnej pokladnice, dvaja pisári a dvaja vysokopostavení vojenskí velitelia. Ramzes mal aj ďalšie manželky, ktoré však nezohrávali významnejšiu úlohu a ich pôvod ako aj mená nie sú nám známe ani dnes. Faraón Ramzes III. zomiera počas súdneho procesu so sprisahancami a nastupuje na trón jeho syn Ramzes IV.
Obrázok - zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

Ramesse III. - Ramesse III. obětuje bochu Chonsu
Asavaa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10233973

Ramesse III. obětuje bochu Chonsu
Asavaa - Own work, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Socha Ramsese III.
 Davidbena, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79804593

Socha Ramsese III.
Davidbena, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Ramses III. obětuje kadidlo
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10641370

Ramses III. obětuje kadidlo
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Osiridovy sochy Ramsese III. v jeho chrámu v Karnaku
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74742

Osiridovy sochy Ramsese III. v jeho chrámu v Karnaku
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Červený žulový sarkofág Ramsese III.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8162606

Červený žulový sarkofág Ramsese III.
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Bohové Horus (vlevo) a Set (vpravo) žehnají Ramsesovi
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46239309

Bohové Horus (vlevo) a Set (vpravo) žehnají Ramsesovi
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Zádušní chrám Ramsese III. v Medinet Habu.
Olaf Tausch, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15768209

Zádušní chrám Ramsese III. v Medinet Habu.
Olaf Tausch, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Malovaný strop Nekhbet v zádušním chrámu Ramsese III. v Medinet Habu.
Steve F-E-Cameron, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9517825

Malovaný strop Nekhbet v zádušním chrámu Ramsese III. v Medinet Habu.
Steve F-E-Cameron, CC BY 3.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Medinet Habu - useknuté ruce poražených nepřátel
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3021772

Medinet Habu - useknuté ruce poražených nepřátel
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Ramses III. hovoří s thébskou triádou: Amun, Mut a Chonsu.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65662268

Ramses III. hovoří s thébskou triádou: Amun, Mut a Chonsu.
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Medínit Habu; snímek před r.1923
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31221808

Medínit Habu; snímek před r.1923
commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Zádušní chrám v Medínit Habu, sloupový koridor
Steve F-E-Cameron, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8457386

Zádušní chrám v Medínit Habu, sloupový koridor
Steve F-E-Cameron, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Areál Medínit Habu
Roland Unger, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22697367

Areál Medínit Habu
Roland Unger, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Ramesse III. - Stěhování národů na konci pozdní bronzové doby
Lommes, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58443542

Stěhování národů na konci pozdní bronzové doby
Lommes, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ramesse-III-t90568#338692 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more