Rapier

     
Název:
Name:
Rapier Rapier
Originální název:
Original Name:
Rapier
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový komplex krátkeho dosahu Short Range Air Defence Missile System
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1971-DD.MM.1977 British Aircraft Corporation, Filton
DD.MM.1977-DD.MM.RRRR British Aerospace Dynamics Ltd., Filton
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1971-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1967
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Rapier SAM Mk1
Rapier SAM Mk2
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
Rapier FSA
Rapier FSB1 (od roku 1980)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
Blindfire (přehledový rádiolokátor / surveillance radar)
optické sledovací zařízení na trojnožce / optical tracking and pointing device on tripod
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
FUT (Fire Unit Truck)
DSV (Detachment Support Vehicle)
TRT (Tracking Radar Tractor) - súčasť rádiolokátora Blindfire
elektrocentrála / generator unit
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:
...
...
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.missilery.info/missile/rapier2
https://en.wikipedia.org/wiki/Rapier_(missile)
www.armyrecognition.com
http://pvo.guns.ru/other/uk/rapier/rapier.htm
URL : https://www.valka.cz/Rapier-t633#665049 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protilietadlový raketový systém krátkeho dosahu Rapier je určený na ničenie vzdušných cieľov na vzdialenosti od 400 do 6800 m vo výškach do 3000 m letiacich rýchlosťou do 340 m/s. Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia bola vyvinutá raketa Mk2, spätne kompatibilná so staršími odpaľovacími zariadeniami, ktorej výškový dosah sa zvýšil na 5000 m a diaľkový na 8200 m.

Komplet je vedený ako samohybný, ale nemá schopnosť streľby za pohybu. Odpaľovacie zariadenie je umiestnené na jednonápravovom prívese, v ktorého centrálnej časti je tubus s prehľadovým rádiolokátorom a streleckým počítačom. Po bokoch tubusu sú umiestnené 2 odpaľovacie zariadenia pre 2 rakety Rapier SAM (spolu 4 rakety), v prednej časti je anténa navádzacieho systému. Dosah prehľadového rádiolokátora je 16 km.

Anténa prehľadového rádiolokátora je ukrytá pod dielektrickým krytom v hornej časti tubusu a otáča sa rýchlosťou 1 ot/s. Ciele zistené rádiolokátorm vyhľadá operátor pomocou optického sledovacieho systému a zabezpečuje ich sledovanie počas celého letu rakety k cieľu.

Optický sledovací systém je synchronizovaný s odpaľovacím zariadením, čo znamená, že pozdĺžna os rakiet je stále rovnobežná s osou optického sledovacieho zariadenia (v azimute, aj v námere).

Rakety sú na cieľ navádzané poloautomaticky metódou SACLOS. Operátor optickým sledovacím zariadením umestneným na trojnožke a vzdialeným cca 45 m od odpaľovacieho zariadenia sleduje cieľ. Infračervený senzor tohto sledovacieho zariadenia súbežne sleduje polohu rakety voči cieľu a strelecký počítač prepočítava potrebné povely pre raketu, ktoré sú anténou navádzacieho systému zasielané riadiacej jednotke rakety.

Reakčný čas kompletu (od zistenia cieľa po odpálenie rakety) je okolo 6 s. Opätovné nabitie 4 rakiet by vycvičená obsluha mala zvládnuť do 2,5 minúty.

Základným odpaľovacím zariadením zavedeným do používania v roku 1972 u Britskej armády (a od roku 1974 u Kráľovských vzdušných síl) je Rapier Field Standard A (FSA) a od roku 1980 Rapier Field Standar B1 (FSB1). Obe zariadenia majú po 4 rakety. Odpaľovacie zariadenie FSB1 je vybavené systémom, ktorý automaticky vypína prehľadový rádiolokátor v prípade detekcie protirádiolokačnej rakety, má vylepšený systém detekcie vlastný-cudzí a tiež disponuje vyššou odolnosťou voči rušeniu.

Jednou z nevýhod systému bola schopnosť streľby len v podmienkach optickej viditeľnosti cieľa. Tohto nedostatku si bol výrobca vedomý a ešte v roku 1970 testoval strelecký rádiolokátor Marconi DN 181 "Blindfire". Tento rádiolokátor s frekvenčne modulovaným signálom s dosahom 10 km nahrádza optické sledovacie zariadenie a umožňuje streľbu aj v noci a za zložitých poveternostných podmienok. Radar je dostatočne ľahký na to, aby mohol byť umiestnený na jednonápravový podvozok odvodený od podvozku odpaľovacích zariadení. Prvým užívateľom sa stal Irán v roku 1973.

Pár slov k zloženiu palebnej jednotky (družstvo) - ako ťahače prívesov slúžia ľahké nákladné automobily. Tieto automobily zároveň zabezpečujú aj prepravu oblsuhy, munície a prvkov systému bez vlastného podvozku. Odpaľovacie zariadenie ťahá tzv. Fire Unit Truck (FUT, napr. Land Rover 101FC), ktorý zároveň prepravuje aj 4 náhradné rakety. Ďalšie vozidlo, tzv. Detachment Support Vehicle (DSV, napr. Land Rover 110FFR) ťahá muničný príves MST (Missile Supply Trailer) s ďalším 10 raketami. Tretím vozidlom v zostave môže byť ťahač prívesu s rádiolokátorm Blindfire označovaný ako TRT (Tracking Radar Tractor, napr. Land Rover 101FC).

V Britskej armáde sú komplety Rapier organizované do batérií. Každá batéria má dve palebné čaty a družstvo údržby. Palebná čata je tvorená 6 palebnými družstvami. Obdobne sú organizované aj protilietadlové batérie u Kraľovských vzdušných síl. Rozdielom medzi organizáciou jednotky u pozemných a vzdušných síl je priradenei rádiolokátorov Blindfire. U Armády má rádiolokátor Blindfire 1/3 palebných družstiev, u vzdušných síl je týmto rádiolokátorom vybavené každé palebné družstvo.

V roku 1985 vznikol na báze Rapieru systém Rapier Darkfire. Odpaľovacie zaraidenie Rapier FSB2 (Field Standar B2) je vybavené 6 raketami, má vylapešený prehľadový rádiolokátor, používa nový optický systém s infračervenou sledovacou jednotkou. Riadiaci paľby disponuje novou prenosnou konzolou Taktického kontrolného systému (Console Tactical Control System). Britská armáda obdržala 4 batérie vyzbrojené systémom Rapier FSB2.

V roku 1989 bol dokončený vývoj systému Rapier Laserfire s laserovým systémom sledovania ceiľa.

Okrem ťahaných Rapierov vznikla aj jeho samohybná verzia - tzv. Tracked Rapier. Jeho vývoj sa začal v roku 1974, seriová produkcia v roku 1978. V britských ozbrojenýh silách bolo zaradených 72 kompletov, pričom prvá jednotka dosiahla operačnú spôsobilosť v roku 1983. Ako podvozok je použitý transportér M548.

Poslednou originálnou verziou systému je Rapier 2000 (resp. Rapier Field Standard C, FSC). Bol zavedený v roku 1992. Umožňuje používať okrem pôvodných rakiet Mk1 aj rakety Mk1E (vyvinuté na postreľovanie malorozmerných cieľov, ako sú diaľkovo ovládané bezpilotné prostriedky) a novovyvinuté rakety Mk2A a Mk2B. Odpaľovacie zariadenie bez prehľadového rádiolokátora je vybavené optickým sledovacím zariadením a disponuje 8 raketami.


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Rapier_(missile)
https://en.missilery.info/missile/rapier2
www.army.mod.uk
https://pvo.guns.ru/other/uk/rapier/rapier.htm
URL : https://www.valka.cz/Rapier-t633#665054 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
URL : https://www.valka.cz/Rapier-t633#3326 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more