WL - Rédoutable (1791)

Rédoutable
Rédoutable
     
Název:
Name:
Le Rédoutable Redoutable
Originální název:
Original Name:
Le Rédoutable
Kategorie:
Category:
řadová loď ship of the line
Loděnice:
Builder:
Brest
Založení kýlu:
Laid Down:
15.01.1789
Spuštění na vodu:
Launched:
31.05.1791
Uvedení do služby:
Commissioned:
DD.12.1792
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
22.10.1805 potopena / sunk
Velitel:
Commander:
DD.MM.1794-DD.MM.1796 Moncousu, Pierre Augustin ( )
DD.MM.1800-DD.MM.1801 Berrenger, Charles ( )
DD.MM.1805-22.10.1805 Lucas, Jean-Jacques ( )
Posádka:
Crew:
705
Technické údaje:
Technical Data:
 
Výtlak:
Displacement:
3069 t3020,52 long tons
Celková délka:
Overall Length:
55.87 m 183 ft 4 in
Délka na vodorysce:
Length on Waterline:
50.35 m 165 ft 2 in
Šířka:
Beam:
14.46 m 47 ft 0 in
Ponor:
Draught:
7.15 m 23 ft 5 in
Počet dělových palub:
Number of Gun Decks:
2 2
Počet stěžňů:
Number of Masts:
3 3
Typ oplachtění:
Type of Sails:
Brámové Topgallant sail
Plocha oplachtění:
Sail Area:
2485 m2 26748.32 ft2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
- km/h - kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
74 děl 74 gun
Vybavení:
Equipment:
- -
Poznámka:
Note:
Zajata 21.10.1805 v bitvě u Trafalgaru.
Potopena 22.10.1805.
V boji s její posádkou padl admirál Nelson.
Captured 21.10.1805 in the Battle of Trafalgar.
Sunk 22.10.1805.
Admiral Nelson was killed in action with her crew.
Zdroje:
Sources:
threedecks.org
en.wikipedia.org
RIF WINFIELD & STEPHEN S. ROBERTS: French Warships in the Age of Sail 1626–1786, nakl. Seaforth Publishing, Barnsley 2017, ISBN 978 1 4738 9351 1
URL : https://www.valka.cz/WL-Redoutable-1791-t66109#724567 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Úvod


Na počátku 80. let 18. století procházelo francouzské válečné námořnictvo sérií reforem, jež zahrnovaly též restrukturalizaci loděnic.


Současně byl přijat plán námořního inspektora Jeana-Charlese, rytíře de Borda, a hlavního námořního kontruktéra Jacquese-Noëla Saného vytvořit homogenní loďstvo přijetím standardizovaných projektů řadových lodí.


Jádrem francouzského námořnictva po celou dobu francouzské revoluce a napoleonských válek se tak měly stát nové trojpalubní lodě se 118 děly, které měly být novým etalonem lodí 1. třídy a dvoupalubní lodě s 80 a 74 děly (které měly nahradit dosavadní lodě 2 třídy, dle tehdejšího dělení).


Rozdělení francouzských lodí do tříd v letech 1717-1786:


TřídaPočet děl
1.84-110
2.68-74
3.50-64
4.38-50
5.16-38Plán modernizace


De Borda pro svoji ideu získal podporu i ministra námořnictva, přičemž předložený návrh počítal se stavbou:


81 řadových lodí (vaisseaux) - 9 třípalubových se 118 děly, 12 velkých dvoupalubových s 80 děly a 60 lodí se 74 děly.
70 fregat (frégates) - 20 s 18liberními děly, 50 s 12liberními děly.
40 korvet - 20 nesoucích 24 8liberních děl, 20 nesoucích 20 6liberních děl.
20 brig - nesoucích 12 až 16 4liberních nebo 6liberních děl.
40 transportních lodí - 10 o výtlaku 750 tun, 10 o výtlaku 500 tun, 10 o výtlaku 400 tun a 10 o výtlaku 200 tun.
Celkem - 252 lodí s 10 422 děly a 91 572 muži.


Nejpočetnější skupinou lodí ve francouzském námořnictvu tak byly lodi 2. třídy, mezi něž patřila i Le Rédoutable. Značnou reorganizací měl projít také důstojnický sbor.


Vývoj


Loď byla stavěna podle plánů, které nakreslil jeden z nejlepších lodní konstruktérů své doby, inženýr Jacques-Noël Sané. Rytíř de Borda se potom postaral o to, aby byl tento návrh nebo jeho odvozeniny oficiálně přijaty.


Šlo o jeden z prvních pokusů o stavbu většího počtu lodí podle stále stejných plánů. Důvodem byla snaha o sjednocení všech lodí v eskadře plavidly, disponujícími stejnou palebnou silou i nautickými vlastnostmi, a samozřejmě též akčním rádiem odvozeným od kapacity podpalubí. Sané se snažil najít kompromis mezi jednoduchostí stavby a plavebními schopnostmi. Výsledkem byla zdařilá konstrukce, u níž se při realizaci v různých loděnicích přísně dbalo na dodržování stanovených rozměrů základních modulů. Tím byl v zásadě položen základ ke stavbě tzv. sesterských lodí.


První postavenou lodí tohoto typu byla Téméraire z roku 1782, jako jedna z 12 lodí s výzbrojí 74 děl postavených před rokem 1786.


Od roku 1787 pak byly stavěny lodi podle pozdějšího návrhu, u něhož byla výzbroj rozšířena o 4 36liberní obusiery, umístěných na horní části zadní nástavby; na dalších plavidlech této třídy byla výzbroj na horní palubě zvýšena z 16 na 20 8liberních děl. V roce 1807 byly obusiery zrušeny, a téměř všechny lodě tohoto typu pak měly 14 nebo méně 8liberních děl a naopak až 14 36liberních karonád.Více než třímetrový model lodi Achille, což byla taktéž pozdější třída Téméraire, stejně jako Rédoutable, (i když Achille pocházela z pozdější objednávky z let 1802-1806) vyrobený někdy před rokem 1825 a vystavený v Musée national de la Marine v Paříži. Model dává pěknou představu o tom, jak Redoutable vypadala
Zdroj: commons.wikimedia.org


Sané navíc na tento design navázal ekvivalentním schématem pro 80dělovou variantu zvětšených rozměrů (cca o 3 metry na délku a o cca 0,8 metru širší), s identickou výzbrojí, až na to, že na každé dělové palubě a horní palubě mohl být umístěn další pár děl.


Později vznikla naopak i zkrácená a malá varianta.


Stavba


Rédoutable byla jednou ze 46 lodí postavených podle tzv. pozdějšího modelu Téméraire se standardní délkou trupu a zesílenou výzbrojí podle objednávek z let 1786-1793. Celkem vzniklo 90 lodí podle vzoru Téméraire (jak původního, tak pozdějšího) přičemž deset dalších zůstalo nedokončeno (a dalších 28 lodí prodloužené, zkrácené a malé varianty). Šlo o vůbec největší množství sesterských "bitevních" lodí všech dob (i když termín bitevní loď není zcela přesný, protože tehdy se ještě nepoužíval, avšak řadové lodi byly nejsilnějšími námořními dělostřeleckými jednotkami své doby a bitevní lodi je později v této roli nahradily).


Kýl lodi byl založen v brestských loděnicích 15. ledna 1789. Tento typ se souběžně stavěl také v loděnicích v Toulonu, Rochefortu a Lorientu.


Loď dostala dne 24. března 1789 jméno Suffren a její trup byl na vodu spuštěn 31.05.1791. Suffren byla definitivně dokončena v prosinci 1792, kdy také byla zařazena do služby.Admirál Pierre André de Suffren de Saint Tropez (1729–1788) byl jeden z nejschopnějších francouzských admirálů všech dob, ačkoli kvůli své povaze u podřízených oblíben nebyl. Loď byla původně pojmenována Suffren na jeho počest
Zdroj: commons.wikimedia.orgTechnické údaje


Francouzská řadová loď druhé třídy (tedy se 74 děly ve dvou dělových palubách). Jedná se o trojstěžňový plnoplachetník. Výtlak lodi činil 3069 tun při plném naložení lodi. Délka lodi v úrovni dělové paluby činila 55,9 metru, délka kýlu 50,4 metru. Ponor činil 6,5 metru u nenaložené lodi a 7,15 metru s plným nákladem.


Posádka čítala 495 mužů v době míru, válečný stav pak činil 705 mužů, v kterémžto počtu bylo zahrnuto též 12 důstojníků - lodi velel kapitán (capitaine de vaisseau), následoval 1. důstojník v hodnosti fregatního kapitána (capitaine de frégate), 5 nadporučíků (lieutenants) a 5 poručíků (enseignes). Ve skutečnosti obvykle byly počty posádky nižší než nařizovaly tabulky, částečně kvůli nedostatku kvalifikovaného personálu, částečně kvůli neschopnosti francouzského námořnictva v revolvučních letech vplácet žold.


Dělostřelecká výzbroj:


UmístěníVýzbroj
Spodní dělová paluba 28 × 36liberních děl
Horní dělová paluba 30 × 18liberních děl
Přední nástavba 6 × 8liberních děl
Zadní nástavba 10 × 8liberních děl
Záďová paluba 4 × 36liberní karonádyTechnické údaje jednotlivých děl:


TypRážeRok zavedeníDélkaHmotnostHmotnost projektilu
36liberní dělo174.8 mm17862,865 m3520 kg18,28 kg
18liberní dělo138,7 mm17862,572 m2062 kg9,12 kg
8liberní dělo106 mm17862,598 m1166 kg4,08 kgZa zmínku možná také stojí, že francouzská libra odpovídá 489,5 gramům, oproti anglické libře, která odpovídá 454 gramům. 36liberní dělo hmotností projektilu tedy spíše odpovídá dělu o ráži 39 liber v anglických librách, přičemž v téže době bylo standardní anglickou zbraní dělo ráže 32 liber. Francouzská děla tedy sice byla výkonnější, avšak na druhou stranu vyžadovala větší obsluhu, což v kombinaci s relativně nižší úrovní výcviku těchto obsluh znamenalo delší čas nabíjení a to vedlo k mnohem nižší rychlosti střelby (francouzští námořní dělostřelci dokázali vypálit salvu v průměru jedenkrát za 3 minuty, zatímco Angličané v průměru třikrát za pět minut a ty nejlepší obsluhy dokonce každých 70 sekund). Také lodní konstrukce více trpěla kvůli větší hmotnosti těchto děl.


Služba


Od roku 1786 se francouzské loďstvo dělilo do devíti eskader, z nichž pět bylo v Brestu, dvě v Rochefortu a dvě v Toulonu. V době zařazení Suffrenu do služby v roce 1792 bylo v aktivní službě 76 řadových lodí a 7 ve výstavbě, dále 71 fregat v aktivní službě a 6 ve výstavbě a 81 lodí ostatních typů ve službě a žádná ve výstavbě, celkem 228 lodí ve službě a 13 ve výstavbě. Z počtu 76 řadových lodí jich zhruba kolem 40 operovalo z Brestu.


Suffren byl zařazen do brestské eskadry, avšak v té době bylo francouzské námořnictvo zmítáno množstvím vzpour. Suffren byl v září 1893 zařazen do flotily umístěné v přístavu Quibéron, kde však mužstvo trpělo nedostatkem potravin a vzbouřilo se včetně posádky Suffrenu.


Proto byla loď po potlačení vzpoury dne 20.5.1795 přejmenována na Le Rédoutable.


V roce 1795 se zúčastnila bitvy u Groix, v prosinci 1796 se účastnila expedice do Irska při neúspěšném pokusu spolu se vzbouřenými Iry vytlačit Angličany z Irska.V březnu 1802 se stala vlajkovou lodí eskadry složené ze dvou řadových lodí a čtyř fregat, která byla odeslána k posílení francouzských držav v Karibiku.


Poslední bitva
Nejvíce se loď ovšem proslavila pod velením kapitána (capitaine de vaisseau) Jeana Jacquese Etiennea Lucase v Bitvě u Trafalgaru 21.10.1805.
V této bitvě plula Redoutable v linii za francouzskou vlajkovou lodí Bucentaure. Když byl Bucentaure napaden anglickou vlajkovou lodí HMS Victory, Redoutable vyrazila Bucentaru na pomoc.


HMS Victory jí však zkřížila kurz a přinutila vybočit z řadu, přičemž se k sobě HMS Victory s Redoutable dostaly tak blízko, že se zaklínily ráhny a zapletly takeláží.


Rozpoutal se strašný boj, obě lodi do sebe pálily ze všech děl z bezprostřední blízkosti. Mužstvo na horních palubách se masakrovalo salvami mušket a kartáči z děl.


Děla pálila hlaveň proti hlavni, Francouzi dokonce stříleli zevnitř lodi, protože střílny byly zablokovány boky Victory a děla nešla vytáhnout ven. Francouzští střelci se snažili palbou z mušket zabránt Angličanům nabíjet děla. HMS Victory do Redoutable pálila z karonád a současně se z druhého boku pokoušela ostřelovat Bucentaure.


Boj zatím pokračoval, avšak palba HMS Victory začala slábnout. Čtyři francouzští námořníci v tu chvíli pronikli na palubu HMS Victory a informovali kapitána Lucase, že je možné ji abordovat. Lucas ihned vydal příkazy k provedení abordáže, avšak v tu chvíli připlula k druhému boku Redoutable anglická 98dělová HMS Témeraire, která vzápětí jedinou salvou z největší blízkosti vyřadila 200 francouzských námořníků naráz. HMS Témeraire ihned přirazila k boku Redoutable, která se tak rázem ocitla ve dvojím ohni.Ilustrace z knihy La Mer; La mer dans la nature - La mer et l'Homme z roku 1913 zobrazuje právě tuto fázi boje Redoutable. Popisek říká: "Redoutable se 74 děly je obklopena třemi anglickými řadovými loděmi: Victory, Téméraire, se 110 kanóny a Tonnant s 80 kanóny. Kresba na objednávku kapitána Lucase, velitele Redoutable." Počty děl v popisku odpovídají počtům děl, tak je je ve svém hlášení uvedl po bitvě kapitán Lucas. Tomuto hlášení pak odpovídá i kresba - v pravé části kresky jsou zádě tří lodí - nejvzdálenější lodí s poničeným stěžňovím je Victory, uprostřed Redoutable, nejblíže Téméraire. Vlevo, otočená přídí k divákovi, je další loď, o níž Lucas ve svém hlášení uvádí, že šlo o loď neznámého jména s 80 děly, která se postavila kolmo k zádi Redoutable a ostřelovala ji "na dostřel pistole". Popisek této kresby tvrdí, že šlo o Tonnant (původně francouzskou loď s 80 děly, ukořistěnou roku 1798). Možné to samozřejmě je, avšak Tonnant se nacházel jižněji v návětrné anglické formaci a zde zajal francouzskou loď Algésiras


Jen tento náhlý zásah HMS Témeraire zřejmě Lucasovi zabránil zajmout nepřátelskou vlajkovou loď, čímž by se bezpochyby navždy zapsal do análů námořních válek.
Zakrátko byla situace francouzské lodi zjevně beznadějná. Velící důstojník HMS Témeraire, kapitán Eliab Harvey, vyzval svůj francouzský protějšek ke kapitulaci, avšak Francouzi odpověděli salvou z mušket.


V této chvíli už posádka HMS Victory nebojovala, jen se pokoušela uvolnit od Redoutable. Ta sama byla velmi poničená, měla poškozené kormidlo, zničená téměř všechna děla a z posádky 643 mužů jich bylo vyřazeno 522.


Redoutable rychle nabírala vodu a hrozilo, že se potopí i s raněnými Francouzi. Vážně zraněný kapitán Lucas nyní, ve zcela beznadějné situaci, souhlasil s kapitulací, aby však zachránil své raněné námořníky, pohrozil Harveymu, že pokud mu Angličané ihned neposkytnou pomoc, zapálí svou loď a ta by tak shořela spolu s HMS Victory i HMS Témeraire.


Harvey proto vyslal na palubu Redoutable dva důstojníky s několika muži, avšak jejich záchranářské snahy málem vzaly za své, když jeden z raněných Francouzů popadl mušketu se vztyčeným bodákem a se slovy: "Jednoho ještě musím zabít!", probodl jednomu za Angličanů stehno. Raněný nebožák se pak zřítil mezi trupy obou lodí, kde zahynul. I přes tento incident přešli ostatní angličtí námořníci na Redoutable a pomáhali vyčerpávat z podpalubí vodu pumpami, zatímco ranění byli přenášeni na palubu HMS Témeraire.


Redoutable spustila vlajku v 13.55 hod. V tom okamžiku bylo z její posádky bojeschopných pouze 121 mužů. To svědčí o ohromném odhodlání francouzské posádky, které se navíc na HMS Victory podařilo vyřadit 160 mužů (přičemž jeden z padlých byl i admirál Horatio Nelson) a na HMS Témeraire dalších 120.


Redoutable se potopila následujícího dne, navzdory všem snahám její posádky i anglických námořníků. Swiftsure spustila záchranné čluny, ale bouřlivé počasí záchrannou akci komplikovalo. Pouze 169 francouzských námořníků se podařilo zachránit (z toho pouze 35 nebylo zraněno), ostatní klesli spolu se svojí lodí do studeného hrobu...Poslední chvíle Redoutable, tak jak je v druhé polovině 19. století namaloval řecký malíř Konstatinos Volanakis, posádka opouští loď. Podle hlášení kapitána Lucase se však potápěla zádí napřed: "Vítr byl tehdy velmi silný, a moře se vzdouvalo velmi vysoko, což činilo vynášení zraněných velmi obtížným. Ti ubozí chlapíci, ve své podstatě si uvědomující, že loď jde ke dnu, byli téměř všichni vyneseni a položeni na zadní palubě. Bylo možno zachránit jen několik z nich. V sedm večer byla záď zcela ponořená. Redoutable se potopila s velkým množstvím raněných na palubě..."
Zdroj: commons.wikimedia.org


Kapitán Lucas po bitvě sepsal zprávu, jejíž překlad je možno přečíst si zde.


Zdroje:
BANDASOVÁ, Monika: Horatio Nelson Hrdina od Nilu, nakl. Epocha, Praha, 2007, ISBN 978-80-87027-15-8
Vladimír Hynek, Petr Klučina: Válečné lodě 1.- Lodě veslové a plachetní do roku 1860, nakl. Naše vojsko, rok vydání 1985, Praha
RIF WINFIELD & STEPHEN S. ROBERTS: French Warships in the Age of Sail 1626–1786, nakl. Seaforth Publishing, Barnsley 2017, ISBN 978 1 4738 9351 1
RIF WINFIELD & STEPHEN S. ROBERTS: French Warships in the Age of Sail 1786-1862, nakl. Seaforth Publishing, Barnsley 2015, ISBN 1848322046
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Redoutable_(1791)
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/WL-Redoutable-1791-t66109#234174 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
WL - Rédoutable (1791) - Redoutable v bitvě u Trafalgaru, mezi Victory (vlevo) a Temeraire (vpravo)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5239748

Redoutable v bitvě u Trafalgaru, mezi Victory (vlevo) a Temeraire (vpravo)
commons.wikimedia.org

WL - Rédoutable (1791) - Redoutable (druhá zleva) míjí Neptune (zcela vlevo) a spěchá, aby kryla záď Bucentaure (zcela vpravo) před Nelsonovou Victory (uprostřed).
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9899404

Redoutable (druhá zleva) míjí Neptune (zcela vlevo) a spěchá, aby kryla záď Bucentaure (zcela vpravo) před Nelsonovou Victory (uprostřed).
commons.wikimedia.org

WL - Rédoutable (1791) - Francouzští vojáci z Redoutable se chystají vzít palubu Victory útokem, ale do bitvy se postupně zapojovaly další britské lodě. Nelsonovu Victory kryly Temeraire a Conqueror. Temeraire přirazila k boku Redoutable a salvou rozprášila francouzský výsadek chystající se vstoupit na Victory. Střelba z bezprostřední blízkosti kartáči nebo koulemi spojenými řetězem si začala vybírat strašlivou daň. Temeraire a Victory palbou prakticky zlikvidovaly posádku Redoutable.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3097916

Francouzští vojáci z Redoutable se chystají vzít palubu Victory útokem, ale do bitvy se postupně zapojovaly další britské lodě. Nelsonovu Victory kryly Temeraire a Conqueror. Temeraire přirazila k boku Redoutable a salvou rozprášila francouzský výsadek chystající se vstoupit na Victory. Střelba z bezprostřední blízkosti kartáči nebo koulemi spojenými řetězem si začala vybírat strašlivou daň. Temeraire a Victory palbou prakticky zlikvidovaly posádku Redoutable.
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/WL-Redoutable-1791-t66109#724644 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Janko, ty první dva obrázky jsou identické, jen zrcadlově převrácené...
URL : https://www.valka.cz/WL-Redoutable-1791-t66109#724847 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No jo no, sekal jsem to jak Baťa cvičky... díky za upozornění. Klidně takové věci rovnou oprav/vymaž. Jsi přeci jen mod Smiling Army
URL : https://www.valka.cz/WL-Redoutable-1791-t66109#724857 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more