Main Menu
User Menu

Military history website

Říšský svaz německých úředníků

Reich Federation of German Civil Servants

Reichsbund der Deutschen Beamten

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Reichsbund der Deutschen Beamten (RDB)
Říšský svaz německých úředníků- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Rissky-svaz-nemeckych-uredniku-t68632#240594Version : 0
MOD