Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Říšská pracovní služba

Reich Labour Service

Reichsarbeitsdienst (RAD)

     
Title:
Name:
Imperial work service
Original title:
Original Name:
Reichsarbeitsdienst
Date of creation:
Raised/Formed:
26.06.1935
Predecessor:
Predecessor:
Volunteer work service
Date of termination:
Disbanded:
08.05.1945
Successor:
Successor:
-
Parent headquarters:
Higher Command:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY
Dislocation:
Deployed:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY ?, ?
Commander:
Commander:
26.06.1935-DD.08.1945 Hierl, Konstantin (the colonel)
Chief of staff:
Chief of Staff:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY ?, ? ( )
Subordinate units:
Subordinated Units:

DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY


Even Arbeitsgaue Ostpreußen
II Arbeitsgaue Danzig-Westpreußen
III Arbeitsgaue Wartheland-West
IV Arbeitsgaue Pommern-Ost
In Arbeitsgaue Pommern-West
VI Arbeitsgaue Mecklenburg
VII Arbeitsgaue Schleswig-Holstein
VIII Arbeitsgaue Ostmark
IX Arbeitsgaue Brandenburg
X Arbeitsgaue Niederschlesien
XI Arbeitsgaue Mittelschlesien
XII Arbeitsgaue Oberschlesien
XIII Arbeitsgaue Magdeburg-Anhalt
XIV Arbeitsgaue Halle-Merseburg
XV Arbeitsgaue Sachsen
XVI Arbeitsgaue Westfalen-Nord
XVII Arbeitsgaue Niedersachsen-Mitte
XVIII Arbeitsgaue Niedersachsen-Ost
XIX Arbeitsgaue Niedersachsen-West
XX Arbeitsgaue Westfalen-Süd
XXI Arbeitsgaue Niederrhein
XXII Arbeitsgaue Hessen-Nord
XXIII Arbeitsgaue Thüringen
XXIV Arbeitsgaue Mittelrhein
XXV Arbeitsgaue Hessen-Süd
XXVI Arbeitsgaue Württemberg
XXVII Arbeitsgaue Baden
XXVIII Arbeitsgaue Franken
XXIX Arbeitsgaue Bayern-Ostmark
XXX Arbeitsgaue Bayern-Hochland
XXXI Arbeitsgaue Emsland Osnabrück
XXXII Arbeitsgaue Saar-Pfalz
XXXIII Arbeitsgaue Alps
XXXIV Arbeitsgaue Oberdonau
XXXV Arbeitsgaue Niederdonau
XXXVI Arbeitsgaue Südmark in Graz
XXXVII Arbeitsgaue Sudetenland-West
XXXVIII Arbeitsgaue Sudetenland-Ost
Honorary title:
Honorary Name:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY
Honors:
Decorations:
DD.MM.YYYY
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
de.wikipedia.org/wiki/Reichsarbeitsdienst
.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#597018Version : 0
MOD
Reichsarbeitsdienst
Říšská pracovní služba - zdroj: de.wikipedia.org

zdroj: de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#597019Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

- vznikla v roce 1934.


- v srpnu 1942 byly jednotky RAD v Rusku přímo zařazeny do armády a letectva
-- část z více než 400 rot tu střežila letiště a bojovala s partyzány


- v roce 1943 někteří příslušníci RAD prošli šestitýdenním speciálním výcvikem a poté je přidělili k protiletecké obraně
--mnozí z nich pak zasáhli do pozemních bojů, neboť jejich baterie se používaly proti tankům
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#1477Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RAD byla za války polovojenskou organizací, šlo o to že mladí muži v předvojenském věku (obvykle kolem 18 let, později se hranice snížila) nastoupili k RAD a zde kromě pracovních činností jako stavba silnic, pomoc po náletečch a podobně prodělali i základní pořadový výcvik a výcvik se zbraní. některé útvary byly v okupovaných zemích použity i jako policejní služby. Jednotky RAD za války byly vyzbrojeny a proto použitelné jako pěchota (byť omezeně) po absolvování RAD se nastupovalo do WH a zde už byl jen zkrácený výcvik a výcvik v organické jednotce.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#62641Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SLužba u RAD byla před válkou pro muže povinná a trvala 1/2 roku. Výcvik se zbraní ovšem probíhal s lopatou a ne s puškou.
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#138199Version : 0
RAD
URL : https://www.valka.cz/Risska-pracovni-sluzba-t298#161236Version : 0
MOD