Okamoto, Ren'ičiró

Ren'ichiro Okamoto / 岡本連一郎
     
Příjmení:
Surname:
Okamoto Okamoto
Jméno:
Given Name:
Ren'ičiró Ren'ichirō
Jméno v originále:
Original Name:
岡本連一郎 / おかもと・れんいちろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.01.1878 ?, prefektura Wakajama /
21.01.1878 ?, Wakayama Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.02.1934 ?
23.02.1934 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Divize císařské gardy
zástupca náćelníka Generálního štábu
Commander: Imperial Guards Division
Vice Chief General Staff
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/岡本連一郎
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡本連一郎
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Okamoto-Ren-iciro-t185174#540461 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Okamoto Okamoto
Jméno:
Given Name:
Ren'ičiró Ren'ichirō
Jméno v originále:
Original Name:
岡本連一郎 / おかもと・れんいちろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-29.11.1897 Vojenská akadémia
22.11.1906-03.12.1909 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-29.11.1897 Military Academy
22.11.1906-03.12.1909 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1898 podporučík
21.11.1900 poručík
02.08.1904 kapitán
30.11.1910 major
01.04.1916 podplukovník
03.10.1918 plukovník
06.08.1923 generálmajor
08.03.1928 generálporučík
27.06.1898 Second Lieutenant
21.11.1900 Lieutenant
02.08.1904 Captain
30.11.1910 Major
01.04.1916 Lieutenant Colonel
03.10.1918 Colonel
06.08.1923 Major General
08.03.1928 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
27.06.1898-08.05.1899 37. peší pluk
08.05.1899-27.05.1901 4. Taiwanský peší obranný prapor
27.05.1901-07.07.1903 37. peší pluk
07.07.1903-13.01.1906 Adjutant ? praporu 37. peší pluk
13.01.1906-25.01.1908 37. peší pluk
25.01.1908-10.12.1909 61. peší pluk
10.12.1909-24.03.1910 Kancelária vojenskej služby Ministerstava armády
24.03.1910-30.11.1910 náčelník ? sekcie, Kancelárie vojenskej služby Ministerstva armády
30.11.1910-22.11.1911 65. peší pluk
22.11.1911-14.05.1912 velitel ? praporu 65. peší pluk
14.05.1912-16.12.1913 vojenský atašé v UK (vojenský výskum)
16.12.1913-24.06.1915 vojenský atašé v USA (vojenský výskum)
24.06.1915-01.04.1916 velitel ? praporu 23. peší pluk
01.04.1916-01.04.1918 velitel Výcvikového praporu Vojenskej školy pechoty
01.04.1916-01.04.1918 výskumný team Vojenskej školy pechoty
01.04.1918-01.06.1918 pridelený k Armádnemu vojnovému kolégiu
01.06.1918-15.04.1919 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
24.07.1918-15.04.1919 pridelený k Generálnemu štábu
15.04.1919-10.08.1920 pridelený k Armádnemu vojnovému kolégiu
10.08.1920-08.02.1922 náčelník 10. sekcie (zahraničná vojenská história), 4. kancelárie, Generálneho štábu
08.02.1922-01.05.1925 vojenský atašé v UK
01.05.1925-19.01.1927 velitel 9. pešej brigády
19.01.1927-01.08.1929 náčelník Kanceláře všeobecních záležitostí Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1929-22.12.1930 zástupca náčelníka Generálneho štábu
22.12.1930-29.02.1932 velitel Divízie Imperiálnej gardy
19.03.1932-DD.MM.RRRR Reserva
27.06.1898-08.05.1899 37th Infantry Regiment
08.05.1899-27.05.1901 4th Taiwan Defense Infantry Battalion
27.05.1901-07.07.1903 37th Infantry Regiment
07.07.1903-13.01.1906 Battalion Adjutant 37th Infantry Regiment
13.01.1906-25.01.1908 37th Infantry Regiment
25.01.1908-10.12.1909 61st Infantry Regiment
10.12.1909-24.03.1910 Military Service Bureau Army Ministry
24.03.1910-30.11.1910 Head of ? Section Military Service Bureau Army Ministry
30.11.1910-22.11.1911 65th Infantry Regiment
22.11.1911-14.05.1912 Battalion Commander 65th Infantry Regiment
14.05.1912-16.12.1913 Military Attache to UK (Military Research)
16.12.1913-24.06.1915 Military Attache to USA (Military Research)
24.06.1915-01.04.1916 Battalion Commander 23rd Infantry Regiment
01.04.1916-01.04.1918 Instruction Battalion Commander Army Infantry School
01.04.1916-01.04.1918 Research Staff Army Infantry School
01.04.1918-01.06.1918 Attached to Amy War College
01.06.1918-15.04.1919 Military Science Instructor Amy War College
24.07.1918-15.04.1919 Attached to General Staff
15.04.1919-10.08.1920 Attached to Amy War College
10.08.1920-08.02.1922 Chief of 10th Section (Foreign Military History), 4th Bureau, General Staff
08.02.1922-01.05.1925 Military Attache to UK
01.05.1925-19.01.1927 9th Infantry Brigade Commander
19.01.1927-01.08.1929 Head of General Affairs Bureau of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1929-22.12.1930 Vice Chief General Staff
22.12.1930-29.02.1932 Imperial Guards Division Commander
19.03.1932-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/岡本連一郎
https://ja.wikipedia.org/wiki/岡本連一郎
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Okamoto-Ren-iciro-t185174#540507 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more