PAK - Rohtas (Qila Rohtas)

Rohtas Fort

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pevnosť Rohtas (Qila Rohtas, Rohtas Fort) leží na strategickom bode v severnej časti súčasného Pakistanu, zhruba 16 severozápadne od mesta Jhelum. Na severe a západe sa jej hradby týčia na strmých útesoch nad riekou Kahan, prístup z východu a juhu sťažujú vysoké kopce v okolí pevnosti. Táto pevnosť je vynikajúcou ukážkou skorej islamskej architektúry v regióne strednej a južnej Ázie. Výstavbu pevnosti začal v roku 1541 vládca Biháru a Dillíjskeho Sultanátu Šér Chán Suri a jej úlohou bolo zabrániť prípadnému návratu Mogulského cisára Humajúna na územia, ktoré na ňom vybojoval Šér Chán (pevnosť blokuje komunikácie medzi Pešavárom a Lahore) a zároveň mala pacifikovať miestne kmene klanu Gakhar, loajálne Humajúnovi. Výstavba pevnosti trvala zhruba 10 rokov a dokončená bola za vlády nástupcu Šér Chána, jeho syna Islam Šacha. Aj napriek svojmu určeniu na ňu nebol nikdy vedený útok a cisár Humajún ju obsadil pri svojom návrate v roku 1555 bez boja.


Obvod pevnosti, v ktorej mohlo byť umiestnených až 30000 mužov dosahuje 4 km, hradby pevnosti majú 12 brán, sú vysoké až 18,5 m a hrubé až 12,5 m. Pevnosť leží v nadmorskej výške 818 m, jej zemepisné súradnice sú 32°57´45" severnej šírky a 73°35´20" východnej dĺžky.Od roku 1997 je pevnosť zaradená medzi objekty Svetového kultúrneho dedičstva.


Zdroj: http://rohtasfort.com
http://whc.unesco.org/en/list/586/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohtas_Fort

PAK - Rohtas (Qila Rohtas) - Pevnosť Rohtas na Google Earth

Pevnosť Rohtas na Google Earth
URL : https://www.valka.cz/PAK-Rohtas-Qila-Rohtas-t67685#238672 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more