Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Římská říše [800-1157]

Roman Empire

Imperium Romanum

     
Název:
Name:
Římská říše
Originální název:
Original Name:
Imperium Romanum
Hlavní město:
Capital:
-
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled císařů / List of Emperor
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
25.12.800 korunovací Karla Velikého za císaře
Zánik:
Dissolution:
01.01.1157 premenovaním na Svatá říše římská
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
URL : https://www.valka.cz/Rimska-rise-800-1157-t238480#659445Version : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


2.2.962 V Ríme pápež Jan XII. posvätil Otta I. ako cisára Svätej Rímskej ríše.
URL : https://www.valka.cz/Rimska-rise-800-1157-t238480#659454Version : 0
MOD