Main Menu
User Menu

Military history website

S-199.4

     
Typ:
Type:
Avia S-199
Výrobce:
Producer:
Avia, akciová společnost pro průmysl letecký /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1947
Výrobní číslo:
Construction Number:
4
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#658899Version : 0
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
02.02.1948
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
10.12.1947-DD.MM.RRRR Zálet pilot Široký
14.02.1948-15.03.1948 Brno LS 1
15.03.1948-DD.MM.RRRR Letecký pluk 7
29.07.1948-DD.MM.RRRR Poškozen při startu v Brně, pilot por. let. Bohumír Firich
16.04.1952-DD.MM.RRRR Poškozen při přistání, při prvním pokusu žák LU Jaroslav Plecitý poškodil podvozek, následně přerušil přistání, při kontrole bylo potvrzeno poškození a tak přistál nouzově na břicho
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR UF-95
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR standardní vojenská
Barvy:
Colors:
DD.12.1947-DD.MM.RRRR šedozelená
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Irra; Výzbroj čs. vojenského letectva 1945 - 1950 - 2. díl, Naše Vojsko; ISBN 978-80-206-1679-1.
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#658900Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nehoda dne 16. dubna 1952


Na letounu prováděl pilot LU Prostějov Jaroslav Plecitý. Při přistání poškodil podvozek, přerušil přistání a následně mu bylo potvrzeno ze země poškození podvozku. Pilot s letounem následně nouzově přistál na břicho. Pilot nezraněn, letoun opraven, zřejmě vlastními prostředky útvaru.


Zdroj:
Libor Režňák; Stříbrný tryskáč MiG-15: Proudové začátky čs. letectva 1950 - 1957, Svět křídel; ISBN - 978-80-87567-14-2.

S-199.4 - Režňák 2012, s. 98

Režňák 2012, s. 98
URL : https://www.valka.cz/S-199-4-t238305#695221Version : 0