Main Menu
User Menu

Military history website

SM - R. Smg. Foca (1937)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG Foca


Trieda : Foca


Lodenica : Tosi, Tarent
Začiatok stavby : 15.01.1936
Spustená na vodu : 26.06.1937
Dokončená : 06.11.1937


Bola potopená výbuchom míny dňa 15.10.1940 u Haify. Nie je zrejmé či sa jednalo o vlastnú mínu, alebo britskú.Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
2. www.regiamarina.netURL : https://www.valka.cz/SM-R-Smg-Foca-1937-t66168#234403Version : 0