Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor)

Подвижная трехкоординатная РЛС 22Ж6M Десна-М

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mobilná 3D rádiolokačná stanica 22Ž6M Desna-M
Rádiolokačná stanica (RLS) Desna-M je určená ku kontrole vzdušného priestoru, automatickému zisteniu a určeniu súradníc (šikmá diaľka, azimut, výška a polohový uhol) širokého spektra vzdušných objektov v podmienkach intenzívneho rušenia protivníka. RLS môže zisťovať lietadlá strategického a taktického letectva na stredných a veľkých výškach a môže vydávať bojovú informáciu k navedeniu stíhacieho letectva a zameranie protilietadlového raketového vojska.
RLS Desna-M bola rozpracovaná v rádiotechnickom vedecko-výskumnom ústave Skala (Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники ВНИИРТ "Скала)
Do zostavy RLS Desna-M patria:
-anténny príves so systémom otáčania 6GG (антенно-поворотное устройство 6ГГ)
-prístrojový príves 6RR (аппаратный прицеп 6РР)
-modulátorový príves 6GM-M (модуляторный прицеп 6ГМ-М)
-systém elektronapájania na dvoch- troch prívesoch
-príves s náhradnými dielmi ZIP
-dva návesy typu MAZ-938B pre uloženie materiálu a anténnych systémov


Zariadenia RLS Desna-M obsahujú automatizované obvody diagnostiky, kontroly a vyhľadávania porúch a automatizovaný systém zisťovania súradníc.
RLS môže pracovať samostatne alebo ako súčasť automatizovaných systémov velenia alebo protilietadlových raketových komplexov. Súčasťou stanice môže byť 5 pracovných miest operátorov, vzdialených do 1 km od stanovišťa RLS. Tento výnosný post má označenie 27P6 (27П6)
Modernizácia staršej verzie spočívala vo výmene morálne zastaralého prijímacieho zariadenia, zariadenia selekcie pohyblivých cieľov, náklonu antény, zistenia a zmerania súradníc, sekundárneho spracovania RLI, ochrany pred aktívnymi a nesynchrónnymi poruchami na súčasnú technológiu štvrtej generácie.


Modernizácia zabezpečila:
-predĺženie životnosti RLS (cca do roku 2025)
-zlepšenie parametrov prijímacej čast, zvlášť dynamického pásma
-zlepšenie parametrov zariadenia ochrany pred aktívnymi poruchami na 10-15dB
-zvýšenie spoľahlivosti zariadenia 8-10 x
-zvýšenie presnosti merania súradníc 1,2-1,3x
-zníženie poruchovosti 2-3x
-zvýšenie efektívnosti použitia RLS v uskupeniach RTV od 0,87 do 0,92


Anténny príves sa umiestňuje na umelý násyp vysoký 6 metrov, uhly skrytu nesmú byť väčšie ako 10 minút. Celkové rozmery stanovišťa sú 200x200 m.
RLS sa presúva pomocou ťahačov, alebo železničných vagónov
Napájanie zabezpečujú vlastné elektrocentrály, prípadne je možné použiť priemyselnú sieť 380V 50Hz. Rádiolokátor 22Ž6M Desna-M môže pracovať pri teplote okolitého prostredia ±50° С, vlhkosti vzduchu 98% (pri +35° С), rýchlosti vetra do 20 m/s, nadmorskej výšky 1000 m.n.m.


Základné parametre:
Vlnové pásmo dm
Diaľka zistenia cieľa typu stíhač na výške 10000 m 300km
Horná hranica zistenia cieľa typu stíhač 40km
Perióda prehľadu 6ot/min
Presnosť merania súradníc na výške 10000m: diaľka 300m
výška 500m
azimut 15min
.
Koeficient potlačenia odrazov od pozemných predmetov viac ako 30dB
Doba rozvinovania (zvinovania) 10hod.
Príkon 260 kVA
Obsluha 16 osôb


Zdroje:www.vko.ru, www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=421.0
SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-22Z6-Desna-M-mobilny-trojdimenzionalny-radiolokator-t76108#280876Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zopár záberov zvinovania tohto, bezpochyby zaujímavého, rádiolokátora.


www.russianarms.ru
SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-22Z6-Desna-M-mobilny-trojdimenzionalny-radiolokator-t76108#280877Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďalšie fotočky


www.russianarms.ru
SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-22Z6-Desna-M-mobilny-trojdimenzionalny-radiolokator-t76108#280878Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A zvinovanie pokračuje Smile
SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


SOV - 22Ž6 Desna-M (mobilný trojdimenzionálny rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-22Z6-Desna-M-mobilny-trojdimenzionalny-radiolokator-t76108#280879Version : 0