Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 5N63 / 5N63S ("Flap Lid A" / "Flap Lid B")

Veliteľské stanovište a rádiolokátor 30N6

5N63/5N63S - veliteľské stanovište protilietadlového missile complex 90Ž6 (90Ж6) of the system S-300P.
Slúži on zabezpečenie sledovania and zamierenia aerial cieľov and subsequent navedenie protilietadlových rakiet 5V55 and 48N6 on cieľ.

Veliteľské stanovište pozostáva from Rádiolokátora Ožiarenia and Navedenia - Radiolokator Podsveta i Navedenia - RPN typovej council 30N6 and kabíny martial riadenia (кабина боевого управления (КБУ)).

Rádiolokátor 30N6 veliteľského stanovišťa evolution in the fighting activities of the prijíma data from the 3D prehľadových rádiolokátorov an easy reach, but in the case of decentralised riadenia paľby attacks can pracovať in režime prehľadového rádiolokátora. The role of this prostriedku is zabezpečenie zachytenia and sledovania cieľov, ich identifikácia, selection odpaľovacieho zariadenia and vlastné navedenie protilietadlových rakiet. Kabína martial riadenia on the basis of súradníc and parametrov movement of the monitored cieľov automatically determines the priority of the ich postreľovania and vypočítava okamih odpálenia riadených striel. Povolenie on odpálenie dáva veliteľ palebného element, the iba in the case of vedenia streľby shoot 2 rakiet on one cieľ sa second rocket odpaľuje automatically. RPN zachytáva and monitors detonated strely and ožaruje cieľ to allow činnosť navádzacích hlavíc and ich radio zapaľovačov.

5N63 - veliteľské stanovište and rádiolokátor ožiarenia cieľa and navedenia rockets protilietadlového rocket system S-300PT. Veliteľské stanovište is umiestnené on viacerých prívesoch ťahaných ťahačmi Ural 375, KrAZ 255 or KrAZ 260.
Zloženie:
- manually with some F1 (rádiolokátor RPN 30N6)
- manually with some F2 (kabína martial riadenia)

manually with some F1 on the prívese and on the ground without rozvinutia antenna


manually with some F1 with the developed antenna in a fighting polohe


manually with some F2


Manually with some F1 contains rádiolokátor ožiarenia cieľa and navedenia rockets (RPN) 30N6, blocks príjmu, vysielania and rozpoznania. On kontajneri is umiestnená antenna rádiolokátoru. The whole manually with some sa môže umiestniť on zdvíhaciu the rig 40V6 (40V6M) pre lepšiu detekciu nízkoletiacich cieľov.
Manually with some F2 contains kabínu martial riadenia (KBU) and podporné systems.

5N63S - veliteľské stanovište protilietadlovéhon rocket system S-300PS (and odvodených typov).
Rádiolokátor is umiestnený on the chassis of the F20 on the base ťažkého terénneho costly car MAZ-543M.
Zloženie:
- manually with some F1S
- manually with some F2K

Manually with some F1S contains rádiolokátor ožiarenia cieľa and navedenia rockets (RPN) 30N6, blocks príjmu, vysielania and rozpoznania. On kontajneri is umiestnená antenna rádiolokátoru. The whole manually with some sa môže otáčať voči pozdĺžnej osi vehicle, what allows nasmerovanie the antenna to the potrebného of view. The whole manually with some sa môže umiestniť on zdvíhaciu the rig 40V6M (40V6MD) pre lepšiu detekciu nízkoletiacich cieľov.
Manually with some F2K contains kabínu martial riadenia (KBU) and podporné systems.
On the chassis of the plan ďalej umiestnené systems electrical napájania 5S17 (5S18A) (two gas turbines), the telescopic anténny system pre zabezpečenie spojenia with nadriadeným veliteľským stanovišťom and automated systémom velenia.
Konštrukcia chassis allows viesť bojovú činnosť immediately after stopping the eject hydraulic opier without ďalšej prípravy, pričom needed uvodorovnenie is calculated automatically špeciálnym blokom in kontajneri F1S. Káblové absolutely ďalšími súčasťami system and to centrálnemu electrical napájaniu it is possible to vytvoriť neskôr.

In priebehu developmentand system S-300P bol rádiolokátor ožiarenia and navedenia (RPN) 30N6 veliteľského stanovišťa 5N63/5N63S gradually modernized to:
30N6E rádiolokátor ožiarenia cieľa and navedenia rockets protilietadlového rocket system the S-300PMU (exportná touch S-300PS)

30N6E1 - rádiolokátor ožiarenia cieľa and navedenia rockets - protilietadlového rocket system S-300PM. In exportných verziách S-300PMU-1 is this rádiolokátor called aj 36N85

After príchode on stanovište is veliteľské stanovište 5N63/5N63S and rádiolokátor 30N6 capable of začať bojovú činnosť to 5 minút.

Description typovej council rádiolokátrov 30N6:
Rádiolokátory 30N6 with a flat-array antenna zabezpečujú vyhľadanie cieľa, as appropriate, dohľadanie cieľa after zaslaní údajov way of automated sysémov velenia, sledovanie cieľov and navedenie rakiet on targets with high presnosťou in podmienkach strong pasívneho and aktívneho rušenia.

Rádiolokátory 30N6 pracujú with frekvenciou in pásme I/J (8-20 GHz). Soo it multifunkčné monoimpulzné 3D strelecké rádiolokátory. Rádiolokátor is capable of súčasne sledovať 12 cieľov, mať zameraných 6 cieľov and on each cieľ súčasne navádzať two rockets (together max. 12). Rádiolokátor use the four tildes plochú fázovú antenna with electronic vychyľovaním lúča. Rádiolokátor allows sledovať without changing the position of the antenna sector wide 90° (5N63 – 60°).
Rádiolokátor reaches a high rozlíšenia and has dobrú odolnosť voči pasívnemu and aktívnemu rušeniu.

In friendly S-300P at the level of the palebnej batérie and oddielu rádiolokátory spolupracujú with prehľadovým 3D rádiolokátorom 36D6(S-300PT - rádiolokátor 5N64S) (in kóde NATO "Tin Shield", as appropriate, with rádiolokátorom on zisťovanie nízkoletiacich cieľov (56N6, (exportná version has označenie [76N6]), in kóde NATO "Shell"). On zlepšenie options sledovať and navádzať rockets on nízkoletiace targets, as appropriate, when working in priestore with terénnymi nerovnosťami it is possible to anténny system rádiolokátorov umiestniť on zdvíhacie zariadenie 40V6 (40V6M, 40V6MD) to the height of the 25-39 m. Modified rádiolokátor 30N6E (30N6E1) môže priamo spolupracovať with an automated systémom velenia protilietadlového oddielu (veliteľským stanovišťom)83M6E and an automated systémom velenia protilietadlovej brigade Baikal, as appropriate Senež. Rádiolokátor 30N6E has improved the characteristics of the umožňujúce zachytenie and navádzanie rakiet on ballistic targets.

Objavenie and zachytenie cieľa sa uskutočuje automatically in rôznych režimoch activities lúča. On vyhľadanie cieľa sa používajú modes vyhľadania cieľa in small výškach (dimension lúča 1° vertikálne x 90° horizontálne), in stredných and veľkých výškach (dimension lúča 5° (13°) vertikálne x 64° horizontálne), or mode vyhľadania balistického cieľa (dimension lúča 10° vertikálne x 32° horizontálne), after zachytení cieľa, or his udaní sa use the four tildes tracking mode with rozmermi lúča 2° x 2° or 4° x 4° umožňujúci automatic zamierenie and sledovanie cieľov. Pri leadership fighting activities in silnom rádioelektronickom interference is possible použiť etc ručný mode vyhľadania, zachytenia and sledovania cieľa.

Tactical-technical data:
Sector navádzania rockets: -3° - 85° vertikálne, 90° stupňov horizontálne (5N63 - 60° horizontálne)
Odmer: 360°
Range: up to 200 km
Min. the height of the flight cieľa: 25 m
Max. rýchlosť cieľa: 2800 m/s
The number of súčasne monitored cieľov: 12
The number of súčasne zamierených cieľov: 6
The number of súčasne navádzaných rakiet: 12

manually with some F1 (RPN 30N6) system 5N63
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152716Version : 0
MOD
5N63S.
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63 v bojovej polohe

5N63 v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152719Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5N63SZdroje: https://pvo.guns.ru
https://legion.wplus.net/guide/army/rl/5n63s.shtml
https://www.russianarms.ru
www.vko.ru

SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - Kabína bojového riadenia

Kabína bojového riadenia
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - Umiestnenie antény rádiolokáora v pochodovej polohe

Umiestnenie antény rádiolokáora v pochodovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152721Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S - pomocné systémy na podvozu F20 (MAZ-543M)

5N63S - pomocné systémy na podvozu F20 (MAZ-543M)
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S - teleskopická anténa a energetický generátor

5N63S - teleskopická anténa a energetický generátor
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152723Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie rádiolokátora ožiarenia a navedenia 30N6E1 a 30N6E2
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E2 v bojovej polohe (predvádzanie)

30N6E2 v bojovej polohe (predvádzanie)
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E1 v pochodovej polohe

30N6E1 v pochodovej polohe
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E1 v bojovej polohe

30N6E1 v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#153444Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zopár snímkov 30N6 z výzbroje OS SR,Národné letecké dni Piešťany 2008, 14.6.2008


URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#263107Version : 0
MOD