Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin]

9К31М Стрела-1М

     
Název:
Name:
9K31M Strela-1M
Originální název:
Original Name:
9К31М Стрела-1М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Saratovský agregátní závod MOP [bojové vozidlo / combat vehicle], Saratov /
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR Kovrovský mechanický závod [rakety / missiles ], Kovrov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR (do výzbroje prijatý / in armament from 12/1970)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~1350 (bojové vozidlá / combat vehicle 9A31)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M31M
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A31M
9A31M-R
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
A. integrované na bojovém vozidlu 9A31M-R / part of a combat vehicle 9A31M-R
- 9S12 (pasivní rádiový zaměŕovač / passive radio sight)
- 1RL246 (rozpoznávací systém vlastní-cizí / identification friend or foe system)

B. integrované na bojovém vozidlu 9A31M / part of a combat vehicle 9A31M
- 1RL246 (rozpoznávací systém vlastní-cizí / identification friend or foe system)

C. nadřízené velitelské stanoviště, napr. / superordinate command post, for example:
- PU-12
- OT-64/R3 (polská armáda / Polish Army)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V25BM (9В25БМ, pojízdná kontrolní ošetřovna / mobil inspection workshop)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

...
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-9 Gaskin

Modernizace 9K31 Strela-1
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
https://militaryrussia.ru/blog/i/index-1043.html
https://pvo.guns.ru/strela1/strela1.htm
https://missilery.info/missile/strela1
https://studopedia.org/13-116478.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656974Version : 0
MOD
9K31M Strela-1M

Self-propelled protilietadlový rocket set 9K31M Strela-1M (SA-9 Gaskin) blízkeho range is designed for the protection of the mechanized and tank jednotiek and útvarov before the air útokom, is umiestnený on the chassis of the paddle(4x4) obrneného transporter BRDM-2.

The vehicle contains zariadenie on the protection of the crew before účinkami WMD, rádiolokačný diaľkomer and nočné pozorovacie of the apparatus.

Odpaľovacie zariadenie so 4 kontajnermi with PLRS 9M31M is umiestnené on streche of the bucket. Engine-prevodový priestor sa nachádza v zadnej part of the hull. Wire and veliteľ sedia in the prednej part of the hull. Under the odpaľovacím zariadením is miesto pre operator.

The vehicle is fully amphibious, pričom its movement vo vode provides vodomet inštalovaný in zadnej part of the hull.


The crew....................................................3
Martial hmotnosť.........................................7 t
Dimensions-dĺžka bucket.................................5750 mm
-šírka.......................................2350 mm
-height in pochodovej polohe...................2300 mm
-headroom.................................430 mm
Performance motora.........................................103 kW
Merný performance.......................................14.7 kW/t
Maximálna rýchlosť.................................100 km/h
Maximálna rýchlosť cruises...........................10 km/h
Maximálny dojazd.....................................750 km
Supply of fuel.........................................290 l
Prekročivosť.........................................1.25 m
Brodivosť.............................................pláva
Výstupnosť............................................0.4 m
Maximálny uhol stúpania................................60 %
Maximálny uhol bočného heel.........................30 %
Armament-odpaľovacie zariadenie.................4xPLRS 9M31M
Vezená stock munície...........................4+2 ks PLRS
Max. rýchlosť cieľa on prílete......................310 m/s
Max. rýchlosť cieľa on odlete.......................220 m/s
Diaľkový reach.......................................4200 m
The elevation of the reach........................................3500 m.
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#140176Version : 0
MOD
9K31 in JANUARY

In the arsenal OF boli in 1978 zaradené 4 pcs. Najskôr sa used for training in Poprade u 14. tankovej divízie, neskôr boli premiestnené to the FTZ. Another purchase sa had, nakoľko occurred to purchase and zavedeniu in the arsenal of the modernejšieho ensemble 9K35M Strela-10M..
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Bojová vozidla 9A31 na přehlídce v roce 1980 (MO ČR - www.army.cz)

Bojová vozidla 9A31 na přehlídce v roce 1980 (MO ČR - www.army.cz)
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Zhruba polovina osmdesátých let (Bojová příprava)

Zhruba polovina osmdesátých let (Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#139011Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bojové vozidlo 9A31M, exponát varšavského muzea, 2008.
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - vlastní foto

vlastní foto
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#294632Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bojové vozidlo 9A31M, Vojenské technické muzeum Lešany, 2010.vlastni foto
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#361416Version : 0
MOD
Combat použitie:

Iraq

19.02.1991 bolo PL rocket from the ensemble 9K31M zostrelené airplane OA-10A (s. n. 76-0543) zo zostavy 23rd Tactical Air Support Squadron /602nd Tactical Air Control Group to approximately 62 námorných miles west of Kuwait City. Pilot lt col Jeffery Fox (call sign NAIL53, for 40 years, pochádzajúci of Fall River, Massachusetts) bol pri catapulting injured and captured. Zo zajatia prepustený 03.05.1991
www.2951clss-gulfwar.com
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#521897Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dosť mizerná fotografia veliteľského vozidla 9A31MR (resp. 9A31M-R) z fóra russianarms.ru a skupina vozidiel 9A31MR (prvé dve) a 9A31M Mongolských ozbrojených síl.

Vozidlá 9A31M-R boli vybavené pasívnym rádiovým zameriavačom 9S12, ktorého antény sú viditeľné nad kolesami v prednej časti vozidla a nad zadnou časťou.

Zdroj: archív autora
https://dambiev.livejournal.com/87521.html

SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - 9A31MR

9A31MR
SOV - 9K31M Strela-1M [kód NATO: SA-9 Gaskin] - Bojové vozidlá 9A31MR a 9A31

Bojové vozidlá 9A31MR a 9A31
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656983Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K31M Strela-1M v Poľských ozbrojených silách

Čoskoro po zavedení kompletu 9K31 Strela-1 prejavili o prostriedok záujem v susednom Poľsku, ktoré potrebovalo doplniť niekoľko desiatok protilietadlových kompletov do svojich mechanizovaných a tankových plukov. Poľsko pôvodne zvažovalo aj licenčnú výrobu, dokonca plánovalo integrovať odpaľovacie zariadenie 9P31 na pasový podvozok MT-LB o ktorého licenčnú výrobu tiež prejavilo záujem1). Nakoniec ale z týchto plánov vzišlo a do výzbroje bol zaradený pôvodný sovietsky komplet.

Z výzbroje Poľských ozbrojenách síl bol komplet vyradený v roku 1994.

Dodávky do Poľska prebiehali v rokoch 1970(72)-1974. Zdroje udávajú dodanie 4 bojových vozidiel v roku 1972, ďalších 8 v roku 1974. Spomedzi dostupných zdrojov a fotografií sa mi nepodarilo zistiť, či medzi dodanými vozidlami boli aj vozidlá 9A31MR, časť zdrojov vozidlá identifikuje ako 9A31 a časť ako 9A31M. A ani pri prehľadávaní fotografií známych poľských vozidiel sa mi na vozidlo vybavené pasívnym zameriavačom 9S12 naraziť nepodarilo. Aj celkový počet dodaných vozidiel sa tiež líši a pohybuje sa od 14 ks až po 18 ks (počet 18 ks je uvedený v podkladoch z roku 1988 určené pre rokovania o obmedzení zbrojenia v rámci NATO a Varšavskej zmluvy, pričom 14 vozidiel malo byť zaradených v bojových útvaroch a 4 slúžili na výcvik).

Vozidlá dodané v rokoch 1972-74 (12 ks) boli rozdelené k protilietadlovým batériám v rámci 4. mechanizovanej divízie (celkom 8 ks) - 18. tankový pluk a 12. mechanizovaný pluk, po jednom kuse boli pridelené k 12. mechanizovanej divízii a 1. mechanizovanej divízii. Zostávajúce 2 vozidlá slúžili na výcvik vo Vyššej dôstojníckej škole protivdušnej obrany v Koszalinii. Neskoršou reorganizáciou (a doplnením vozidiel?) bola vytvorená ešte jedna čata u 9. mechanizovaného pluku 12. mechanizovanej divízie, pričom 2 vozidlá zostali pre výcvik. Tento stav pretrvával až do začiatku 80-tych rokov, kde boli tieto vozidlá zaradené k 1. mechanizovanému pluku 1. mechanizovanej divízie.

Organizačne boli zaradené podobne ako v Sovietskej armáde - v protilietadlových raketo-delostreleckých batériách. Na rozdiel od ZSSR ale v Poľsku slúžili komplety spolu s ZSU-23-4 len u 18. tankového pluku. U mechanizovaných plukov boli ZSU-23-4 nahradené čatou vyzbrojenou ťahanými kanónmi ZU-23-2 (4 ks). Zmena nastala aj v prostriedkoch velenia, kde sovietksy PU-12 nahradili veliteľsko-štábne vozidlá OT-64/R3.


Zdroj: https://opisybroni.pl/brdm-2-9k31-striela-1m/
https://477768.livejournal.com/5902664.html
zeszyty-naukowe.awl.edu.pl


1) licencia na výrobu MT-LB bola schválená až v roku 1974 a jeho sériová produkcia v Huta Stalowa Wola sa rozbehla až v roku 1976.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K31M-Strela-1M-kod-NATO-SA-9-Gaskin-t9086#656988Version : 0
MOD