Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K33 Osa [kód NATO: SA-8 Gecko]

přehled verzí

     
Název:
Name:
9K33 Osa / 4K33 Osa-M
Originální název:
Original Name:
9К33 Оса / 4К33 Оса-М
Kategorie:
Category:
PLRK
Výrobce:
Producer:
Almaz-Antej
Tetraedr
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
]1200
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1964
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M33 / 9M33M / 9M33M2 / 9M33M3
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9A33 / 9A33B / 9A33BM / 9A33BM2 / 9A33BM3 / 9A33-1T
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
1S62 / 1S63 - systém telekódového spojení
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V210B / 9V210BM2 / 9V210BM3 / 9V210-1T (MTO - vozidlo technické obsluhy)
9V242 / 9V242-1 / 9V242-1T (AKIPS - automatická kontrolně-zkušební samohybná stanice)
9V299 / 9V299-1 (KPA - kontrolně-zkušební aparatura))
9V914 / 9V914-1T (JuM - justážní vozidlo)
9K738-3 (KŠM - velitelsko-štábní vozidlo)
9T217B / 9T217BM2 / 9T217-1T (TZM - nabíjecí přepravník)
9F16 / / 9F16-1 / 9F16M2 / 9F16M2-1 / 9F16M3 (KNO - komplex pozemního příslušenství)
9F372 / 9F372M2 / 9F372M3 (ZIP - vozidlo skupinových náhradních dílů)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F632 / 9F632M (trenažer pro výcvik operátorů)
2T269 (trenažer pro výcvik řidičů-mechaniků)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
V používání, rok 2012:
Rusko (SSSR)
Azerbajdžán
Alžírsko
Angola
Bělorusko
Bulharsko
Ekvádor
Gruzie
Indie
Jordánsko
Kuba
Libye
Polsko
Řecko
Sýrie
Turkmenistán
Ukrajina
Poznámka:
Note:
Seznam pozemních verzí:
9K33 Osa
9K33 Osa-K
9K33M Osa-A
9K33M2 Osa-AK
9K33M3 Osa-AKM
9K33-1T Osa-1T

Seznam námořních verzí:
4K33 Osa-M
4K33M3 Osa-MA
4K33M5 Osa-MA-2

Kód NATO:
9K33 Osa - SA-8 Gecko
4K33 Osa-M - SA-N-4 Gecko
Zdroje:
Sources:
Vlastní archiv
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t179831#527953Version : 0
The terrorist group the jaysh al-Islam1) "reaktivovala" 16.03.2018 his anti-aircraft rocket complexis 9K33 (06.10.2012 earned 2 odpaľovacie zariadenia, and probably 12 rakiet) and blew up the rocket on the sýrsky vrtuľník, ktorý mal even zostrelený.
1) on zozname terrorist troops of Russia, Iran, Egypt and Syria. On zozname the US does not feature, but niektorí predstavitelia group in the past zaraďovali as a subset of the ISIS and Jabhat al-Nusra..
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t179831#595042Version : 0
MOD