Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K35M2 Strela-10M2 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М2 Стрела-10М2

     
Název:
Name:
9K35M2 Strela-10M2
Originální název:
Original Name:
9К35М2 Стрела-10М2
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.RR.1980 skúšky prebiehali od júla 1980 do októbra 1980
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M37M


Možno použiť aj staršie rakety 9M31M, 9M37, alebo novšie 9M333
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34M2
1 x 9A35M2
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M


PPRU-1
PPRU-1M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918M (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
Modernizácia PLRK Strela-10M
Zdroje:
Sources:
https://pvo.guns.ru/strela10/strela10_02.htm
archív autora
rbase.new-factoria.ru
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-2-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-2-t177141#521958Version : 0
MOD
Anti-aircraft rocket complexis 9K35M2 "Strela-10M2" is modernizáciou anti-aircraft rocket complexis 9K35M. The development of prebiehal in rokoch 11979-1980 on the basis of rozhodnutia VPK from 31.06.1978.

Skúšky ensemble boli done on the Donguzskom polygóne in mesiacoch júl until október 1980. Modernizácia consisted in zástavbe an automated system velenia 9V179-1 spolupracujúceho with automated systémom velenia protilietadlovej batteries PU-12M or with veliteľským stanovišťom chief of air defense regiment PPRU-1 "OVOD-M-CV" (PPRU-1M "SBORKA-M"), possibly from hocijakého prehľadového rádiolokátora equipped with an automated systémom riadenia ASPD-U (eg. P-19). The system allows automatic navedenie odpaľovacieho ústrojenstva on cieľ. Stávajúca rádiostanica R-123 bola nahradená rádiostanicou R-123M umožňujúcu income telekódovej any idea as.
But the set contained a portion of the použié in predchádzajuceho type and it - 9V385M (block odpálenia), the system IFF Kremnyj II (1RL246D), pasívny radio zameriavač 9S16, navigačnú aparatúru TNA-3 and the system of protection against zbraniam mass ničenia.
Modernizáciou bola mierne increased combat value of an ensemble, nakoľko sa tan rfect person from another make a long story short time vyhľadania cieľa operátorom (up to 2.5 times) and increased sa diaľka zistenia cieľa (zo 6.8 km to 8.4 km).


Source: https://pvo.guns.ru/strela10/strela10_02.htm
https://www.worldweapon.by.ru/tank/9k35m3.htm
.
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-2-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-2-t177141#140582Version : 0
MOD