Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle]

А-135 Амур

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Může někdo identifikovat toto zařízení z Ruska na připojené fotografii


Protiraketa 53T6 PRRK A-135 Amur
Franta02
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#119248Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podařilo se něco najít.
Foto je z přehlídky 8.5.2005 ve městě Puškino.
Existuje názor, že na podvozku MAZ (asi 547????) je přepravní a startovací kontajner s protiraketou typu 53T6 a nebo 51T6 systému PRO (odpovídá tomu i emblém na konatjneru)
Ještě jeden snímek tohoto zařízení
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#119396Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na https://pvo.guns.ru/abm/abm4.htm


je obrázeka popiska:
Ракета-перехватчик системы ПРО А-135 в транспортно-пусковом контейнере на полигоне Сары-Шаган
URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#119397Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Doslovny preklad popisky do cestiny:


"Ракета-перехватчик системы ПРО А-135 в транспортно-пусковом контейнере на полигоне Сары-Шаган"


"Prepadova raketa systemu PRO A-135 v prepravnim odpalovacim kontejneru na strelnici Sary Sagan"
URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#120077Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Za povšimnutí stojí znak Vojenských kosmických sil Ruska namalovaný na odpalovacím kontejneru.


Pro ilustraci zobrazuji obdobný
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#120297Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na fotkách zobrazený transportný a vypúšťací/štartový kontajner na prepravníku slúži pre antiraketu 53T6
53T6 - antiraketa PRO systému A-135 PRS-1, 5Ja26 (ABM-3 Gazelle), vnútroatmosferický interceptor, bojová časť asi 10kt, ekvivalent antirakety Sprint (aj vzhľadovo)
Pôvodne bola vyvýjaná pre mobilný systém PRO S-225 (SH-8, ABM-X-2 Gazelle)
URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#194286Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Našiel som v zbierke zábery antirakety PRS-1 aj prepravaníku, ale celý vzhľad rakety stále nepoznám (fotky prepravníku sú z pvo.guns.ru)
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - Antiraketa vo vypúšťacom kontajneri

Antiraketa vo vypúšťacom kontajneri
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - zdroj obrázku neznámy

zdroj obrázku neznámy
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - záber na zadnú časť prepravníku s kontajnerom

záber na zadnú časť prepravníku s kontajnerom
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] - pohľad na prepravník z druhej strany

pohľad na prepravník z druhej strany
URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#194479Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na ruských stránkach som našiel nejaké fotky, tak ich prikladám Smile
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#214308Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Radar DON-2M
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#214320Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RL DON-2M, zdroj www.vko.ru
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#214322Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ten istý radar, ten istý zdroj
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#214323Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A nakoniec to isté
SOV - A-135 Amur [kód NATO: ABM-3 Gazelle] -


URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#214326Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Systém A-135 vznikol ako následník systému A-35/A35M a bol súčastníkom zrušeného systému S-225 (ten mal byť mobilný), od ktorého prebral predovšetkým vyššie uvedenú antiraketu PRS-1 / 53T6.


Antiraketa a celý skúšobný systém 5Ž60P na polygóne Šary-Šagan bol v rámci skúšok 18.06.1982 v rámci veľkého cvičenia Okean skúšaný aj streľbou na reálne ciele - dve antirakety boli odpálené a zasiahli raketu 15Ž45 RSD-10 Pionier vypustenú z Kapustin Jar a raketu R-29 vypustenú z ponorky triedy Delta.


Rýchlosť horenia prachovej náplne motoru 5S73 je extrémna - udajne sa príliš nelíši od rýchlosti zvuku v materiál náplne motoru, to by potom znamenalo, že motor pracuje prakticky na pomedzí medzi explozívnym horením a detonáciou. Ťah motoru 5S73 "dosahuje/prevyšuje 1000 ton", teda asi 10MN.
Letová rýchlosť antirakety prevyšuje 4km/s (iný zdroj uvádza viac ako 5,5km/s), pričom zrýchlenie pri štarte zo šachty prevyšuje 300G, počas letu v smere hlavnej osi 210G a pri manévroch až 90G (stranové zrýchlenia). Motor antirakety pracuje asi 3-4 sekundy - ako dokladá video zo skúšok v roku 2004 na polygóne Šary-Šagan, raketu je pri štarte takmer nemožné uvidieť.
https://www.youtube.com/watch?v=slklsLsN7qs
https://www.youtube.com/watch?v=lUgkMNkQYAE
Sekvencia fotografií z tohoto odpálenia https://53t6gazelle.wol.bz/ (je to údajne 43 štart od roku 1983)
Pri skúške zachytenej na videu je zrejme konvenčná bojová časť odpálená krátko po dohorení motoru - alebo je to efekt oddelenia motorovej časti od letovej? "Niečo" zrejme pokračuje v lete ďalej, ale môže to byť aj letová časť, aj jej trosky po výbuchu bojovej časti.


Antiraketa má tvar štíhleho kuželu a skladá sa z motorovej a letovej časti, riadenie letovej časti je reaktívne, motorová časť sa po dohorení motoru oddeluje.


Pravdepodobné rozmery 53T6:
Dĺžka - okolo 10 metrov
Priemer - okolo 1,5-1,6 metera
Hmotnosť pri štarte - 10 ton


Výšku 30 km dosiahne antiraketa za niečo viac ako 5 sekúnd, dosah systému je 80-100km na balistický cieľ s rýchlosťou 6-7km/s, spodná hranica účinnosti sa v rôznych zdrojoch uvádza od 5 do 15km, horná hranica 30km - ale tiež "blízky vesmír".


Antiraketa bola pôvodne vybavená jadrovou bojovou časťou o sile asi 10kt, v súčasnosti je údajne vybavená klasickou bojovou časťou, odvodenou od bojovej časti PL rakiet S-300V.
URL : https://www.armedconflicts.com/1040-135-1040-1084-1091-1088-t33020#324558Version : 0