Main Menu
User Menu

Military history website

BTR-50PU veliteľsko-štábne vehicle.

In rokoch 1961 and 1962 in Czechoslovakia imported 7 kusov transportérov BTR-50PU.


Source : armada.vojenstvi.cz.
URL : https://www.valka.cz/SOV-BTR-50PU-t127631#431493Version : 0