Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap)

5N87 (5H87, NATO code "Back Trap") - 3D rádiolokačný complex (also referred to aj ako Cabin-66, K-66 (Кабина-66, К-66))

In priebehu 60-tych and 70-tych rokoch sa in rádiotechnickom and protilietadlovom raketovom army in širokej miere used rádiolokačný complex P-80 "Altai" (П-80 ("Алтай")), which bol built in tej dobe modernej koncepcii diaľkomer-výškomer (box, etc rádiolokačný complex P-40). In the middle of the 70-tych rokov dochádza to nahradzovaniu complex P-80 modernejším rádiolokačným komplexom 5N87 (5H87).
The new complex sa from svojho predchodcu vizuálne power neodlišoval. Napriek this rádiolokačné diaľkomery complex was omnoho lepšie parametre ako diaľkomery used in komplexe P-80 - max. the height of the zistenia cieľa sa increased by 35-40%, diaľka zistenia cieľa sa increased by 20-25%.
On meranie the height of the flight cieľov sa in komplexe 5N87 used modernejšie výškomery PRV-13. The whole complex of sa skladal zo 17-21 prívesov depending on the počte výškomerov in zostave (2-4). This great number of prepravných prostriedkov predurčovalo this rádiolokátor on činnosť zo stacionárnych pozícií in the context of the rádiotechnických troops. This legislation bol time rozvinutia complex 38 hodín, so reálne nikto with možnosťou changes postavenia in practice nerátal. Dĺžka káblových the connection between the individual prvkami complex was niekoľko kilometrov.
Complex svojím technical prevedením is indebted to the time of the occurrence. For troops prežil dlhý life and in súčasnosti is already prekonaný new prostriedkami. His ďalšie increase is pri riešení task control air priestoru, as appropriate, on the rádiolokačné zabezpečenie enemy firing prostriedkov air defense (vďaka svojmu reach is the possible complex použiť ako rádiolokátor včasnej alerts).

Rádiolokačný complex bol for the svojej services modernized. Modernized complex won označenie 64Ž6 (K-66M) (64Ж6 (К-66М)).

Serial production of the rádiolokátora 5N87 (5H87) and its modifikácie 64Ž6 (64Ж6) bola ensured by in Pravdinskom race rádiolokačnej techniques (Правдинский завод радиорелейной аппаратуры) from 1971 to 1985. Každoročne bolo produced around 45 komplexov, the total number of produced komplexov reaches the number of 600. Complex bol vyvážaný to the viac ako 20 štátov. For konštrukciu in the complex sa vedúci špecialisti race and konštruktéri complex in 1975 became laureátmi štátnej prices ZSSR.

the Fundamental characteristics of the complex:

Wavelength dĺžka: Decimetrová
Maximána diaľka zistenia cieľa (stíhacie (prepadové) lietadlo): 380 km
Maximálna height zistenia cieľa: 54 km
Presnosť určenia position (súradníc):
- in azimute: 0,8°
- in diaľke: 1000 m
- vo výške: 300 m
The coefficient of útlmu odrazov from terénnych jewelry: 20 dB

Source:
www.vko.ru
https://pvo.guns.ru
www.russianarms.ru
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-K-66-K-66M-5N87-64Z6-Back-Trap-t46250#180148Version : 0
MOD
Photos:.
SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap) - 5N87 (www.vko.ru)

5N87 (www.vko.ru)
SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap) - 5N87 (www.vko.ru)

5N87 (www.vko.ru)
SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap) - 5N87 (www.elsys.com.ua)

5N87 (www.elsys.com.ua)
URL : https://www.valka.cz/SOV-K-66-K-66M-5N87-64Z6-Back-Trap-t46250#180155Version : 0
MOD
One RL station from the arms of the CSLA.
SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap) - (Letectvo a PVO)

(Letectvo a PVO)
URL : https://www.valka.cz/SOV-K-66-K-66M-5N87-64Z6-Back-Trap-t46250#200357Version : 0
MOD
Another means of MS. army pictured in the early eighties.
SOV - K-66 / K-66M (5N87 / 64Ž6 Back Trap) - (Československý voják)

(Československý voják)
URL : https://www.valka.cz/SOV-K-66-K-66M-5N87-64Z6-Back-Trap-t46250#202483Version : 0
MOD