Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - P-18 (1RL131, "Spoon Rest D" - prehľadový RL)

"TEREK"

The Sovietsky prehľadový radio locator doesn umiestnený on two vozidlách URAL-375 with prívesmi. Since 1979, he súčasťou an ensemble aj separate vehicle with RL dotazovačom (eg. 1L22-1 Parol).
A characteristic znakom rádiolokátoru is anténny system tvorený 2x8 Yagiho athens (thanks to the fact acquired neoficiále označenie "hrable")

Used to zisťovanie air cieľov pre ensembles protivzdušnej defense, eg. 2K12 "Kub" (SA-6 "Gainful"), S-75 Volkhov (SA-2 "Guideline")....

Vznikol other vývojom rádiolokátora P-12 (code NATO "Spoon Rest a/B/C")

Tactical-technical characteristics:
Work frekvencia: 150-170 MHz
Impulzný power: 250 kW
Opakovacia frekvencia: 360 Hz
Diaľka zistenia cieľa/height cieľa:
- 250 km / 35.000 m
- 30 km / 100 m
Max. diaľka zistenia cieľa: 360 km
Rozlišovacia schopnosť in diaľke: 900 m
Rozlišovacia schopnosť in azimute: 6°
The rate of otáčania antenna: 2-10 rev/min.
The possibility of inclination of the antenna: -5°...+15°.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#142102Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zopár fotografií...
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - Pohľad na vozidlá kompletu P-18. Vpravo je vozidlo systému Parol. Anténa P-18 je na stožiari -  zisťovanie NLC alebo pre prácu v okope.

Pohľad na vozidlá kompletu P-18. Vpravo je vozidlo systému Parol. Anténa P-18 je na stožiari - zisťovanie NLC alebo pre prácu v okope.
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - P-18 Rumunskej armády

P-18 Rumunskej armády
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - P-18 Terek

P-18 "Terek"
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#142105Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#155239Version : 0
One take the P-18 with IFF Parol.
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#220118Version : 0
RL P-18 indicator.
SOV - P-18 (1RL131, Spoon Rest D - prehľadový RL) - (Foto Pavel Vaněk - SHARK)

(Foto Pavel Vaněk - SHARK)
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#299300Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

doplním, že anténna sústava sa dala výškovo nastaviť vkladaním častí po 2 metre.


Smerová charakteristika je u rádiolokátorov metrového pásma do značnej miery tvorené odrazom od zeme v blízkom okolí, takže aj zmenou výšky antény sa dali podstatne meniť parametre pre zisťovanie nízkoletiacich prípadne vysokoletiacich cieľov.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#261450Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Slúžil som na P 18 u 2 radiotechnického pluku PLzeň,P18 bola spriahnutá s rl výškomerom PRV16,ďalej sme mali P40 s výškomerom PRV9,tzv šukadlo.To boli časy...
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-18-1RL131-Spoon-Rest-D-prehladovy-RL-t37619#596145Version : 0