Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - P-3A ("Dumbo" - prehľadový rádiolokátor)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V roku 1946 sa začali práce na vývoji prvého sovietskeho rádiolokátora pracujúceho v metrovom pásme. Vývoj bol úspešne ukončený a v roku 1948 bol do výzbroje zavedený a sériovo vyrábaný prehľadový rádiolokátor pracujúci v metrovom pásme - P-3A (kód NATO "Dumbo")


Na prepravu a vlastnú činnosť rádiolokátora sa používali dve nákladné vozidlá.


Ďalším vývojom rádiolokátoru boli vyvinuté rádiolokátory P-8 (kód NATO "Knife Rest A")a P-10 (kód NATO "Knife Rest B/C").


Takticko-technické údaje:
Diaľka zistenia cieľa: min. 120 km pri výške letu cieľa 10000 m
SOV - P-3A (Dumbo - prehľadový rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#142233Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Služba v Československu


První radiolokátory sovětské výroby se do výzbroje československé armády dostaly v roce 1952. Ve dnech 25.2. až 30.3. tohoto roku byly od sovětských útvarů dislokovaných v Rakousku převzaty: 1 ks P-3a, 1 ks P-20 a jedna pojízdná dílna KRAS. K 15.11. 1952 československá armáda disponovala čtyřmi radiolokátory typu P-3a. Dodávky radiolokátorů pokračovaly i v nadcházejícícm období, takže k 15. červnu 1955 radiotechnické hlásky disponovaly devíti exempláři P-3a. Společně s novými radiolokátory do Československa dorazili sovětští instruktoři, kteří prováděli výcvik a školení obsluh.Zdroje
1) Říčánek, R.: Vznik a vývoj RTV, Letectvo a PVO, 1983
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#236997Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedním z prvních zasazených RL P-3A v čs. letectvu byl u 5. letecké stíhací divize v Žatci.
1.5.1952 bylo zřízeno divizní velitelské stanoviště (DVS), tehdy přímo v areálu letiště).
"Divize" obdržela radiolokátor P-3A, jehož stanoviště bylo v katastru Velichova u Žatce. (Po dodání RL P-8 na toto stanoviště, byl RL P-3A přemístěn do katastru Čeradice u Žatce.
Jednotka byla označena: Radiotechnické stanoviště / RTS 5.LSD/5.SLD


(Na přiložené kopii je rukopis "výpisu" pořízeného pracovníkem VÚA Praha a poskytnutý plk. v zál. Ing. Josefem Veselým, býv. velitelem u 5. pr rtz a NŠ 11. slp v Žatci
SOV - P-3A (Dumbo - prehľadový rádiolokátor) - (Kopie z vlastní sbírky)

(Kopie z vlastní sbírky)
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#336261Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - STANISLAV VYSTAVĚL :


Jedním z prvních zasazených RL P-3A v čs. letectvu byl u 5. letecké stíhací divize v Žatci.
01.05.1952 bylo u 5. letecké stíhací divize zřízeno "divizní" velitelské stanoviště (DVS 5. DVS) (v areálu letiště) a na stanovišti Velichov, zasazen radiolokátor P-3A jako naváděcí.


(Na přiložené kopii je rukopis "výpisu" pořízeného pracovníkem VÚA Praha a poskytnutý plk. v zál. Ing. Josefem Veselým, bývalým náčelníkem štábu 11. stíhacího leteckého pluku ŽatecZ téhož zdroje pochází i upřesnění výbavy radiotechnického a rádiového vybavení Radiotechnické stanice (RTS 5. LSD)


Záznam čj.007624/05-54 z 26.5.1954 :


1x Radiolokáror (RL) P-3A
1x Souprava identif. zařízení NRZ-1 - v originále Hаземный Pадиолокацонный Запросник - 1 ("Kpeмный - 1")
Pozemní radiolokační dotazovač - 1 ("Kremnyj-1 ") slouží k rychlé identifikaci letounu „cizí - vlastní“. Spolupracuje s palubním zařízením SRO - v originále ( Cамолётный Pадиолокационный Oтветчик)


3x radiostanice:
- "Jalta",
- LR-10PZ,
-LR-16
SOV - P-3A (Dumbo - prehľadový rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#336281Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Radiolokátor P-3A


Dodatečně jsem získal zajímavé doplňující informace, týkající se zasazení radiolokátoru P-3A, dodaného pro "radiolokační středisko" velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize.


Z "místního" zdroje (ze Žatce) to byla kopie části "Historie CRC Větrušice" a tam se uvádí, že ve Větrušicích bylo dislokováno od r. 1955 velitelské stanoviště 5. sld, od r. 1958 pak 3. sld.
Ve skutečnosti se v této lokalitě jednalo jen o tzv. "leteckou naváděcí hlásku".


Od 01.10.1955 bylo SPOLEČNÉ VS 5. stíhací letecké divize a 158. radiotechnického pluku aktivováno v Lažanech.


Z archivních fondů (VÚA Praha) 158. radiotechnického pluku (158.rtp) poskytl p. Martin Káňa informace o složení/podřízení radiotechnických hlásek (RTH) s původním číslováním a "převodní" tabulku nového číslování (3xx. RTH).
A tam je mj. uvedeno:
5.RTH = 304.RTU Lažany (P-20)
6.RTH = 305/1.RTH Čeradice (P-3A) + 7.RTH = 305/2.RTH Velichov (P-8)spolu tvořily 305.RTH Žatec
Zatím, co "Čeradice" zanikly, z "Velichova" se stalo odloučené stanoviště "Lažan" (304.RTU).
Neoficiálně se tyto jednotky radiotechnického vojska v té době označovaly jako "letecké".


Další "letecká" RTH, podřízená 158. rtp působila do r. 1959 v Mladé: "původně" jako 8.RTH = 311.RTH Mladá


***
Pro navádění stíhacího letectva 3., 6. a 22. stíhací letecké divize (nepodřízené od 01.03.1955 velitelství PVOS)byly zřízeny "divizní radiotechnické roty" shodných čísel.Zdroj: "Historie RTZ čs. letectva a letectva AČR" 1945-2008; MO - AVIS, Praha 2009
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#358428Version : 0
The following memories not only on the radar P-3A was kindly provided by mr. Vladimir Hrubeš:

"After graduating from school under the age of of connecting the specialists of the air force, I as a petty officer by profession with specialization in radars, he joined at the end of August 1955 to RTH Czech republic, with the inclusion of techniques of radar equipment-foot zone.

This was the radar P-3a.

Even when this radar in terms of functional units, simple in maintenance and setting of necessary parameters was considerably consuming of the device.

The type of P-3a was the search and tracking radar means.

The antenna system is comprised of two above each other located multi-element antennas used for transmission and reception. Determining the azimuth measured by the method of the maximum amplitude of the received signal. Two side antennas were just the entrance and allow the determination of the azimuth by comparing the size of the rozdvojeného signal detected targets.

View of the identified objectives were to image the tube diameter of about 15 cm with electrostatic deflecting. On a linear time base, from the displayed boot (null), pulse-amplitude deflection of the detected targets in the range of the length of the time base 75 and 150 km calculated distance targets.

To get an overview of the identified objectives and their monitoring of their parameters zakreslovaly on the planchettes located in the instrument cabin.

The detection of the height of the targets with the cannon using gonia deflecting transmitting and receiving vertical characteristics of the method to the minimum-signal targets. The observed angles and distances on the chart counter read height.

In the assembly of the radar equipment was located recognition system NRZ1.


Receiving radar that I worked on RTH Czech republic, P-8. It was the successor to type of the P-3a with the many element, on two floors located antenna system.

The substantial change in this type of it was his equipment, the indicator of the circular horizon. Electronic screen with a diameter of 30-35 cm recorded signal targets synchronously with the rotation of the antenna. Its lampshade with a longer aftertaste allow smooth vision for determining the data about the destination. Distance reproached from the center of the screen to the inside edge of the tracks in the shape of a půlměsíčku with the help of a mechanical rotary rulers or aid of electronic long-distance circles. According to the orders he had this radar detector a profitable indicator with a wired connection to a distance of 30 m. the Azimuth formed the centre of the tracks to the edge of the screen.

The height is determined in a similar way as with the radar P-3a (two indicators).

Radar had also elements of protection against passive interference, which was in the second variant of modernization, including the use of two refresher frequency (50 and 100 Hz), which improve the resolution in the distance.

The interrogator was in the composition of the NRZ1.

Another first three of these, with whom I had the opportunity to work, the station was the type of P-10.

After graduating from DTÚ Martin in 1957 I Zdib came back and I worked with the first three of these P-15 in a few modernizovanýchh versions. I remember the use of the characteristics of vacuum tubes with the progressive wave at the inlet entrance route and in the system of the SDC the transition to the delay line mercury variables on the delay line fixed (better features and stability).

My action of to the RTH Czech republic it took until the end of 1960. During this time, the
post alternated and radar station centimetrového zone. The first was the radar detector P-20 Periscope, a further variant of the P-20 with dotazovačem and used with the progressive wave at the input of the receiving route. Lightweight part of the antenna system, later P-30.

Placed insights and memories are for the period August 1955 to the end of the year 1960. In the following year I was transferred to PLRV.

The PVOS I worked up to my 55 years."
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#413955Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedním z prvních tří zasazených radiolokátorů (RL) P-3A v čs. letectvu byl u 5. letecké stíhací divize v Žatci.


01.05.1952 bylo u velitelství 5. letecké stíhací divize Žatec zřízeno divizní velitelské stanoviště / DVS (v budově štábu divize, v areálu letiště).


"Divize" obdržela "naváděcí" radiolokátor P-3A, jehož stanoviště bylo v katastru obce Velichov u Žatce.


Jednotka byla označena: Radiotechnická stanice velitelského stanoviště 5. letecké stíhací divize
(RTS DVS 5. LSD), od 01.11.1954 RTS 5. sld.


Po dodání modernějšího radiolokátoru (RL P-8) na toto stanoviště, byl RL P-3A přemístěn do katastru Čeradice u Žatce pro velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku.


Po reorganizaci Radiotechnického vojska a jeho 158. radiotechnického pluku k 15.06.1958 "přešly" obě radiolokační stanoviště Čeradice i Velichov -(označované pozdějí jako "bývalé" letecké hlásky - naváděcí do jeho podřízenosti jako 6. radiotechnická hláska (305/1) a 7. radiotechnická hláska (305/2)


(Na přiložené kopii je rukopis "výpisu" pořízeného pracovníkem VÚA Praha a poskytnutý plk. v zál. Ing. Josefem Veselým, býv. velitelem u 5. praporu radiotechnického zabezpečení a následně náčelníkem štábu 11. slp v Žatci
URL : https://www.valka.cz/SOV-P-3A-Dumbo-prehladovy-radiolokator-t37634#504510Version : 0