Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - PRV-9 (1RL19, "Thin Skin A" - RL výškoměr)

"NAKLON-2"

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PRV-9


Radiolokační výškoměr


Technicko-taktická data
Osádka: 1+2


Dosah:
- minimální: 100 m
- maximální: 45 km


Maximální doba činnost: 21 hodin


Impulzní výkon vysílače: minimálně 750 kW
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRV-9-1RL19-Thin-Skin-A-RL-vyskomer-t37399#140606Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Označenie: PRV-9 "Naklon-2" (1RL19, kód NATO "Thin Skin A")
Krajina pôvodu: ZSSR
Vývoj: 1958-1960
Zavedenie do výzbroje:1960


Popis: mobilný rádiolokačný výškomer umiestnený dvoch automobilových prívesoch, verzia PRV-9A ("NAKLON-2B) na vozidle KraZ 214 (neskôr KraZ 255B) s prívesom. Rádiolokátor má ochranu proti pasívnemu i aktívnemu rušeniu. Môže pracovať s rôznymi prehľadovými rádiolokátormi (napr. s 1RL128D tvorí komplet P-40 "BROŇA"). Bol použitý tiež v zostavách kompletu 2K11 "KRUG" (kód NATO SA-4 "Ganef"), 2K12 "KUB" (kód NATO SA-6 "Gainfull") .


Modernizáciou RL vytvorený RL výškomer PRV-16.


Takticko-technické charakteristiky:
Frekvencia:5-9 GHz
opakovacia frekvencia: 400/800 Hz
Diaľka zistenia cieľa: 115-160 km
Výška zistenia cieľa: 1-12 km
Rozlišovacia schopnosť v diaľke: 700 m
Rozlišovacia schopnosť v azimute: 1,6°
Rozlišovacia schopnosť vo výške: 100 - 130 m
Impulzný výkon: 0.8 MW
Čas prípravy k použitiu: 45 min.
SOV - PRV-9 (1RL19, Thin Skin A - RL výškoměr) - PRV-9 v bojovej polohe (ČSSR)

PRV-9 v bojovej polohe (ČSSR)
SOV - PRV-9 (1RL19, Thin Skin A - RL výškoměr) - PRV-9 v pochodovej polohe

PRV-9 v pochodovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRV-9-1RL19-Thin-Skin-A-RL-vyskomer-t37399#142426Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Viditeľný rozdiel medzi PRV-16 a PRV-9 je malá lievikovitá anténa na boku hlavnej antény. Slúži na určenie smerníku (azimutu i polohového uhlu) na zdroj aktívneho rušenia. PRV-9 túto anténu nemala.
SOV - PRV-9 (1RL19, Thin Skin A - RL výškoměr) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRV-9-1RL19-Thin-Skin-A-RL-vyskomer-t37399#170133Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďalšie foto PRV-9
SOV - PRV-9 (1RL19, Thin Skin A - RL výškoměr) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PRV-9-1RL19-Thin-Skin-A-RL-vyskomer-t37399#170139Version : 0