Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - R-104 (prenosná a mobilná KV rádiostanica)

Rádiostanica R-104 is a walkie-sovietska, prenosná and mobilná rádiostanica povojnovej konštrukcie. Replace the radio transmitter RBM-1 and RBM-2. For the production of bola upgraded to the R-104M. It zvláštnosťou is that sa neprepína oscillator to bola dosiahnutá vyššia stability frekvencie. On prvom extent of the working oscillator above and on the druhom under study frekvenciou. Osadená is batériovými elektrónkami and koncovom the degree plan used two elektrónky 4P1L/GU50. Tieto sa prepínajú this this or is rádioastanica used ako prenosná or mobilná. Rádiostanica works in simplexnom režime (vysiela or prijíma). Modernizácia include najmä switch vibračných meničov for the transistor.


Range: 1,5-2,88 and 2,88-of 4.25 MHz
Prevádzky: A1, A3
Citlivosť: A1 lepšia ako 4 µV, A3 to 8 µV
Performances: A1 3,5/20 W and A3 1/10 W
Range: up to 50 km
Dimensions: 445 x 290 x 255 mm,
Hmotnosť : 22 kg
Antennae: the rods of 1.5 and 2.7 , drôtová 28 m
Napájanie : batteries 2 x 2NKN24 in prenosnej verzii, 2 x 2NKN24 + 2 x 5NKN45 in mobilnej verzii

Source: vlastná zbierka and www.cqham.ru so courtesy of správcu the web.
SOV - R-104 (prenosná a mobilná KV rádiostanica) - Obr. so súhlasom správcu webu

Obr. so súhlasom správcu webu
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-104-prenosna-a-mobilna-KV-radiostanica-t85798#317267Version : 0
MOD