Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - S-300 [kód NATO: SA-10 Grumble]

přehled verzí

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vývoj protilietadlového raketového systému ktorý mal nahradiť protilietadlový raketový systém S-75 sa začal v Sovietskom zväze v polovici 60-tych rokov 20.storočia prakticky v rovnakom čase ako sa v USA začal vyvíjať protilietadlový systém SAM-D (predchodca systému Patriot). Na základe rozhodnutia strany a vlády sa začal vývoj unifikovaného systému pre všetky zložky PVO v ZSSR - PVO štátu, PVO pozemných vojsk a PVO vojnového námorníctva. Vývoj nového protilietadlového systému sa začal pod označením S-500U. Základom pre vývoj bolo stanovenie vonkajšej hranice priestoru účinnej pôsobnosti - viac ako 100 km. V ďalšom vývoji sa vzali do úvahy špeciálne požiadavky jednotlivých druhov vojsk PVO a boli stanovené jednotné takticko-technické požiadavky na univerzálny a unifikovaný (protilietadlový a protiraketový) systém PVO. Súčasne systém obdržal nové označenie - S-300. Vývoj pokračoval v troch rôznych konštrukčných kanceláriách pre každý druh vojska PVO samostatne. Vývoj systému pre PVO pozemných síl - S-300V (С-300В) - zabezpečovala konštrukčná kancelária NII-20. Pre PVO vojnového námorníctva - S-300F (C-300Ф) zabezpečovala konštrukčná kancelária VNII "ALTAIR". Pre PVO štátu - S-300P (С-300П) vývoj zabezpečovala konštrukčná kancelária CKB "ALMAZ". Aj keď v súlade s politickým rozhodnutím sa všetky konštrukčné kancelárie snažili úzko spolupracovať, z dôvodu občas rozporuplných požiadaviek jednotlivých zložiek PVO a vzájomnej súťaživosti kancelárií výsledky vývoja neboli úplne unifikované a kompatibilné. Napríklad v systémoch S-300P a S-300V je unifikovaných iba okolo 50% súčastí a blokov prehľadového rádiolokátora.


Varianty systému S-300:


S-300
- S-300P
---- S-300PT - транспортируемый, ťahaný
---- S-300PS (S-300PMU) - самоходный, samohybný
---- S-300PM (S-300PMU1) - модернизированный, modernizovaný (kód NATO SA-20A Gargoyle)
---- S-300PMU2 Favorit(Фаворит) (kód NATO SA-20B Gargoyle)
---- S-400 (S-300PMU3)
- S-300V
---- S-300VM "Antej 2500" (С-300ВМ "Антей-2500")
- S-300FSystém S-300 bol zaradený do výzbroje ČSĽA na sklonku jej existencie k 71. plrb, 20.plro
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t39953#152440Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prehľad používaných rádiolokátorov systémov S-300


1. Prehľad rádiolokačnej výzbroje systému S-300P:


Rádiolokátory ožiarenia a navedenia (Radiolokator Podsveta i Navedenia - RPN)
- 5N63 - kód NATO "Flap Lid A", použitý u S-300PT, na prívesoch, s dosahom max. 200 km
- 5N63S - kód NATO "Flap Lid B", použitý u S-300PS (S-300PMU), na podvozku MAZ-543M, s dosahom max. 200 km
- 30N6/30N6E - kód NATO "Flap Lid B", použitý u S-300PM (30N6E u S-300PMU-1), na podvozku MAZ-543M, s dosahom okolo 200 km
- 30N6E1/30N6E2 - kód NATO "Flap Lid C", použitý u S-300PMU-2, s dosahom 300 km, na podvozku MAZ-543M


Prehľadové rádiolokátory:
- 64N6/64N6E/64N6E2, kód NATO "Tomb Stone/Big Bird C,F" - ??)
- 16Ž6/19Ž6/35D6/36D6, kód NATO "Tin Shield"


Rádiolokátory na zisťovanie nízkoletiacich cieľov:
- 5N66/76N6, kód NATO "Clam Shell"
- 5N66M/76N6E[/url] kód NATO "Clam Shell"


Viacúčelový rádiolokátor:
- 96L6


2. Prehľad rádiolokačnej výzbroje systému S-300V:


Prehľadový rádiolokátor:
9S15M "Obzor-3 (9С15M "Обзор-3")
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t39953#153433Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Automatizované systémy velenia používané v komplete S-300


1. Automatizované systémy velenia systémov S-300P
- 5N83 / 5N83S - automatizovaný systém velenia oddielu PVO
- 83M6 / 83M6E / 83M6E2 - automatizovaný systém velenia oddielu PVO
- 5S99M "Senež" / 5S99M1 "Senež-M" / "Senež-M1E" - automatizovaný systém velenia pluku/brigády PVO
- 5N37 "Bajkal" / 73N6 "Bajkal-1" / "Bajkal-1E" - automatizovaný systém velenia brigády/divízie PVO2. Automatizovaný systém velenia systémov S-300V
9S52 „Poľana-D4“ (9С52 „Поляна-Д4“)
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t39953#154405Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

S-300PMU v Československu:
20. protiletadlový raketový oddíl Kačice
- vytvořen 1990
- podřízen 71. protiletadlové raketové brigádě
- během dělení Československa připadl tento systém Slovensku
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t39953#27318Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vývoz systémů S-300 z Ruské federace 1992 - 2007
Rok uzavření kontraktu
Verze
Země příjemce
Průběh dodávek
Rozsah dodávek
Poznámka
1995
S-300V
USA
1995
1 oddíl

1996
S-300PMU-1
Čína
1997-1999
8 oddílů

1997
S-300PMU-1
Kypr
1999
2 oddíly
Na mezinárodní nátlak nebyl S-300PMU-1 dislokován na Kypru, ale na řecké Krétě. V prosinci 2007 byl převeden do řeckého vlastnictví, po čemž následovalo jeho zavedení do výzbroje řecké armády.
2001
S-300PMU-1
Čína
2003-2004
4 oddíly
Systém byl dodán v rámci deblokace ruského dluhu.
2003
S-300PMU-1
Vietnam
2005
2 oddíly

2004
S-300PMU-2
Čína
plánovány na 2008-2009
8 oddílů

2006
S-300PMU-2
Čína
plánovány na 2010-2011
8 oddílů

2006
S-300PMU-2
Alžírsko
plánovány na 2008-2010
8 oddílů


Zdroje
Contracts for Exports of Russian SAM Systems 1992-2007, Moscow Defense Brief, 1/2008
URL : https://www.armedconflicts.com/prehled-verzi-t39953#260936Version : 0
MOD