Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - S-300PS [kód NATO: SA-10 Grumble]

С-300ПС

S-300PS (самоходный) bol prijatý in the arsenal in 1982. The system was developed in konštrukčnej kancelárii NPO "Almaz" (НПО "Алмаз") under the leadership of hlavneho konštruktéra Aleksandra Lemansky (Александра Леманского). The development of this system bol výsledkom analyses použitia protilietadlových missile systémov vo Vietnam and the blízkom East, where prežitie missile systémov depended on ich mobilnosti, the possibility of escape from priestoru strike protivníkovho air force takpovediac "priamo spred nose" and ich rýchlom develop the new pozícii. All súčasti system are umiestnené on costly automobiloch MAZ-537M, ktoré sa my priechodnosťou terénom reportedly vyrovnajúi tankovej technike.
System S-300PS mal very love is more than time rozvinutia fundamental prvkov potrebných pre vedenie boja - up to 5 minutes. The system was equipped with a new missile 5V55R, ktorej dostrel was increased to 90 km. In zostave sa well used rockets 5V55KD.

Although the system S-300PS was designed to ničenie tactical ballistic rakiet (on this the role of the bol vyvíjaný system of air defence pozemných of the troops of the S-300V) the results of the War in zálive in 1991 they built the air defense before the role preveriť options individual systémov eyes takýmto cieľom. Subsequent skúšky on polygónoch confirmed the anti-missile potential of the S-300PS, ktorý bol at the level of the american system Patriot.
New technical prostriedky zaradené to the system S-300PS and modernizovanej S-300PT-1 will begin to increase the combat capabilities of the system. Pre zabezpečenie exchanges informácií firing prvkov with nadriadeným veliteľským stanovišťom, vzdialeným neraz aj viac ako 20 km of bol in the zostavy palebnej batteries zaradený anténno-prenosový system of infectious diseases ("Сосна") on the chassis Zil 131N. Pre zlepšenie ability zistenia nízkoletiacich cieľov bola into the system zaradená univerzálna zdvíhacia plateau 40V6M with a height up to 25 m ťahaná ťahačom MAZ-537G. On the platform it is possible to umiestniť anténny system rádiolokátora on zisťovanie nízkoletiacich cieľov 56N6 (76N6), or anténny system rádiolokátora ožiarenia and navedenie RPN, what improves detekčnú schopnosť system in priestore with terénnymi nerovnosťami. Dad platform bola neskôr is increased, nakoľko bol to him doplnený a new segment, ktorý allow bump the height up to 39 m. at the Same time is possible this rig rozvinúť aj on nepripravenom opinion within two hours. Schopnosť zistiť nízkoletiace ciele sa increased the use of špeciálneho rádiolokátora on zistenie nízkoletiacich cieľov 5N66M (developed NPO "Utes" (НПО "Утес") under the direction of L. Šulmana (Л. Шульмана)

Pri samostatnom the leadership of combat activities oddielom S-300PS (without the cooperation with the veliteľským stanovišťom divízie/brigade air defence) sa on zisťovanie air cieľov and riadenie paľby used trojdimenzionálny radio locator doesn 36D6, or 16Ž6 zo zostavy oddielu.
On zabezpečenie presných údajov on the position of the individual firing prvkov eyes veliteľskérmu stanovišťu brigade/divízie AD bol in the zostavy oddielu pridaný topopripojovač 1T12M on the chassis GAZ-66.

In the case of rozmiestenia system in the area outside civilizácie can tell you even in zostave oddielu developed module zabezpečenia combat readiness, skladajúci sa zo štyroch vozidiel MAZ-543 (jedáleň, ubytovňa, strážnica (with vežovým guľometným status) - MAZ-543M and energy block - MAZ-543A).

System S-300PS is ponúkaný for export under the designation S-300PMU.

Zloženie system S-300PS, S-300PMU:
- protilietadlové missiles 5V55R (5В55Р)
- protilietadlový missile complex 90Ž6 (90Ж6) in zložení:
----- veliteľské post 5N63S (5Н63С) with rádiolokátorom ožiarenia and navedenia (радиолокатором подсвета и наведения (РПН)) 30N6 (30Н6)
----- odpaľovací complex 5P85SD (5П85СД) zložený zo's basic odpaľovacieho zariadenia 5P85S (5П85С) and doplnkového odpaľovacieho zariadenie 5P85D (5П85Д)
----- separate rádiolokačné prieskumné prostriedky - 76N6 (76Н6), or 36D6/19Ž6 (36Д6/19Ж6) (pridáva sa dodatočne)
- prostriedky technical zabezpečenia
----- hydraulic zdvíhacia plateau 40V6 (40V6M)
----- power generators. 5I57 (5И57), 5I57A (5И57А) and the utility closet. 63T6A (63Т6А) with modulmi 94E6 (94Э6), 98E6 (98Э6) and 99E6 (99Э6) in skriňových nadstavbách KT10 (КТ10) on prívesoch MAZ-5224V (МАЗ-5224В)
----- transformers (meniče) 82Ch6 (82Х6), 83Ch6 (83Х6) pre zabezpečenie napájania of priemyselnej siete
----- automobilná tanker to carry fuel AC-5.5 (АЦ-5.5) on the chassis KaMAZ-4310, or a similar car tanker on the chassis of the Ural-375 (Урал-375)
----- vehicle technical zabezpečenia MTO-4S (МТО-4С) on the chassis ZiL-131 (ЗиЛ-131)
----- truck tanker truck on the pitnú water on the chassis ZiL-130 (ЗиЛ-130), ZiL-131 (ЗиЛ-131), or GAZ-66 (ГАЗ-66)
----- ZIP-1V (ЗИП-1В) on the two prívesoch OdAZ-828M (P3 and P4) (ОдАЗ-828М (П3,П4)) ťahaných ťahačmi ZiL-131 (ЗиЛ-131)
----- prevádzková dokumentácia on prívese OdAZ-828M (ОдАЗ-828М), or in skriňovej nadstavbe on the chassis of KrAZ-225/KrAZ-260 (КрАЗ-225/КрАЗ-260)
----- topopripojovač 1T12-2M (1Т12-2М) on the chassis of the car GAZ-66 (ГАЗ-66), or UAZ-3151 (УАЗ-3151)
----- mobile cellular veliteľské post on velenie jednotke during the moving on the chassis of the UAZ-3151 (УАЗ-3151), or GAZ-66 (ГАЗ-66), equipped with rádiostanicou R-123M (Р-123М) (R-125P2 (Р-125П2) in zložení rádiostaníc R-134 (Р-134), R-173 (Р-173), R853V1 (Р853В1)
----- prostriedky priamej protivzdušnej defense Utes (Утес) - 12.7 mm guľomet NSV (НСВ) on zariadení 6U6 (6У6)
----- nabíjací prepravník 5T99 (5Т99) (on the chassis of the car KrAz-255 (КрАЗ-255), or 5T99M on the chassis KrAZ-260 (КрАЗ-260), núdzovo was possible to transfer kontajnerov with missiles from transportného vehicles on odpaľovacie zariadenie must use žeriav KS-4561A (КС-4561А) with nosnosťou 16t on the chassis of the automobile KrAZ-257K1 (КрАЗ-257К1), or similar autožeriav KS-4561A-1 (КС-4561А-1) on the chassis of KrAZ-250 (КрАЗ-250)

- protilietadlový missile complex 90Ž6 (90Ж6) can tell you spolupracovať with automated systémom velenia 83M6E (83М6Е)(or 5N83, 5N83S), who can tell even riadenýprostredníctvom automated systémov velenia 5S99M-Senež (5S99M-1 Senež-M, 5S99M-2 Senež-M1E) len S-300 PMU, possibly helping kabíny 53L6 an automated system velenia 5N37 "Baikal", or 73N6 ("Baikal-1")

All vozidlá MAZ-543M (МАЗ-543М) protilietadlového rocket oddielu are equipped prístrojmi nočného videnia and rádiostanicami zabezpečujúcimi spojenie during a move.

Tactical-technical data:
Year prijatia into service: 1982
Type SKYPE: 5V55K/5V55R/48N6 (5В55К/5В55Р/48Н6)
The width of the sector navedenia rockets in azimute: 90°
Priestor effective pôsobnosti
- max. diaľka (aerodynamics cieľ): 47 miles / 75 km / 90 km
- max. diaľka (ballistic cieľ): - / - / 25 km
- min. diaľka: 5 km / 5 km / 5 km
- minimálna height (aerodynamics cieľ): 25 m / 25 m / 25 m
- max. height (aerodynamics cieľ): 25 km / 27 km / 27 km
Max. the rate of the rockets: 2000 m/s
Max. the rate of cieľa: 1300 m/s
The number of súčasne monitored cieľov: to 12*
The number of súčasne postreľovaných cieľov: 6
The number of súčasne navádzaných rakiet: 12
Min. the time between by firing rakiet: 3-5 with
Time rozvinutia/zvinutia system: to 5 min / 5 min
Spôsob navedenia rockets: rádiopovelový (5V55K) / autonómny (5V55R) / autonómny (48N6)
Množstvo rakiet in palebnom element: 48

*The number of súčasne monitored cieľov is referred to vzhľadom on one firing protozoan (plrbat), the number of súčasne monitored cieľov on veliteľskom post plro, plrb air defense depends on the použitom automatizovanom system velenia..
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-300-1055-1057-t174212#152444Version : 0
MOD