Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - S-75 Volha [kód NATO: SA-2 Guideline]

С-75 Волга

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PLRK S-75 VolhaPod tímto označením byly S-75 Volchov exportovány do států, které nepatřily k zemím socialistického bloku, zejména na Blízký východ. Jak už bylo zvykem, systém měl omezené některé funkce (zejména schopnost použití raket s jadernou hlavicí) a byl upraven pro provoz v konkrétních klimatických podmínkách. Tak bylo například dodáno v letech 1973-1987 do Sýrie 53 PLRK a do Libye v letech 1975-1985 39 PLRK.PLRK S-75 Volha-M


– modernizace stávajících komplexů S-75 Volha představená na výstavě MAKS – 95 firmou ALMAZ. Je možné, že bylo postaveno několik zkušebních komplexů (1 až 2), ale modernizace komplexů v zahraničí nebyla podle všeho realizovaná.


PLRK S-75-2 Volha-2ANejnovější modernizace PLRK S-75 byla firmou „Almaz“ prezentována roku 2001 na výstavě MAKS 2001. Tato modernizace dostala označení S-75-2 Volha-2A. Název zcela zjevně oslovuje především zahraniční uživatele, protože v době předvedení tohoto systému už byly PLRK S-75 z výzbroje ruské armády již vyřazovány.


Modernizace PLRK Volha do úrovně Volha-2A předpokládá zvýšení bojových charakteristik komplexu a zabezpečení úspěšného boje s moderními prostředky vzdušného napadení v podmínkách intenzivního radiolelektronického boje za použití technologií a základních prvků platformy PLRK S-300PMU1-2.Protiletadlový raketový systém S-75-2 je schopen ničit bombardovací letouny, strategické bombardéry, stíhací-bombardéry, letouny různého určení, supersonické průzkumné letouny, automatické balóny i křídlaté rakety s efektivní odraznou plochou 0.2 m2 a větší.


Sestava komplexu je obdobná jako u PLRK S-75 Volha, avšak některé prvky systému prošly výraznou modernizací. Řada analogových systémů byla vyměněna za digitální, což umožnilo jednak snížit počet bloků v jednotlivých kabinách téměř na polovinu (např. počet bloků v kabinách UV a AV klesl ze 135 na 66).


Asi nejvýraznější je to u střeleckého naváděcího radiolokátoru SNR-75V. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy širokého paprsku, přičemž její místo zaujala zcela nová parabolická anténa (možná s elektronicky rozmítaným paprskem), slučující v sobě antény polohy i azimutu úzkého paprsku. Nad anténou azimutu širokého paprsku se objevil zcela nový systém optického kanálu Karat-2.Rakety zůstaly nezměněny, stejně jako v případě S-75 Volha se používají PLŘS řady 20D a 5Ja23.


Modernizace přinesla mimo jiné následující změny:


- zvýšení ochrany kanálu cíle proti rušení
· zavedení zvukové indikace cíle v režimu RLK (radiolokačního kanálu)
· zavedení automatického sledování cílů v režimu TVK (televizní kanál)
· přechod na digitální aparaturu následujících analogových zařízení:
- zařízení určení souřadnice cíle a rakety (UOK)
- zařízení zpracování řídících povelů rakety (SVK)
- automatizovaný přístroj startu (APP)
- zařízení demodulace aktivního šumového rušení (GŠV)
- odečítací zařízení (SDC)
-synchronizátor stanice
- výcvikové a kontrolní zařízení


Výše uvedené úpravy umožnily zvětšit přesnost navedení raket na cíl i max. vzdálenost ničení cíle, přičemž však nebylo zapotřebí provést žádné změny na raketách. Uvedené zlepšení parametrů PLRK Volha-2 je výsledkem změny algoritmů výpočtu povelů pro řízení PLŘS a optimalizaci zpracování signálů cíle i rakety, což umožnilo použít dvou nových metod navedení raket.


Dále je modernizovaný RSN-75 mimo jiné schopen:
- v radiolokačním kanálu:
- zjišťovat, sledovat a navádět rakety na cíle, letící pod ochranou aktivního šumového rušení v celém prostoru účinné působnosti na aktivním úseku letu rakety
- zjišťovat vzdálenost letounů-rušičů uvnitř PÚP
- zjišťovat, sledovat a navádět rakety na cíle malých rozměrů i na letouny typu „Stealth“
- neutralizovat zobrazování odrazů od pozemních cílů nebo oblačnosti
- zajistit sledování cíle pomocí prolongování souřadnic i v případě dočasné ztráty viditelnosti cíle v RLK nebo TVK- provádět samočinnou kontrolu nově zavedeného digitálního zařízení a diagnostiku poruch s přesnou lokalizací prvku, jenž je nutno vyměnit


V televizním kanálu:
- vykonávat (postupně) samočinné zachycení cílů
- automaticky sledovat zvolený cíl, stanovit jeho úhlové souřadnice s přesností do 0.02mrad
- určovat v režimu MV (malých výšek) výšku cíle nad horizontem, což umožňuje zvýšit přesnost navedení raket na nízkoletící cíle, a tak zvýšit pravděpodobnost jejich ničení
Dále se u PLRK S-75-2 Volha-2A zmenšuje množství obsluhujícího personálu; snižuje se spotřeba elektrické energie na 40%; zlepšují se ergonomické podmínky práce důstojníka navedení pomocí indikace informací o souřadnicích a hodnotách pohybu cíle (kurz, výška, rychlost, kurzový parametr, atd.) a zobrazení zaručeného prostoru ničení; částečně se automatizuje práce důstojníka navedení; zvětšuje se funkční spolehlivost RSN; doba potřebná a automatickému zachycení cíle se zkrátila z 8 sekund na 2,5-3; přesnost navedení se zlepšila ve všech režimech a nejpodstatněji zřejmě v režimu "Malých výšek"; doba a množství předepsaných prací se zkracuje přibližně na polovinu.
ALMAZ dále nabízí možnost modernizace kabin UV a AV, přímo v postaveních a také
výměnné programy pro výcvik obsluh.


Porovnání bojových charakteristik:S-75 Volha
S-75-2 Volha-2A
Max. výškový dosah (m)
30 000
30 000
Min. výškový dosah (m)
100
100
Max. dálkový dosah na výšce 0,5 km (m)
24 000
27 000
Max. dálkový dosah na výšce 5-25 km (m)
40 000-55 000
45 000-60 000
Max. dálkový dosah na výšce 30 km (m)
50 000
55 000
Mezní kurzový parametr na výšce 0,5 km (m)
22 000
26 000
Mezní kurzový parametr na výšce 5-25 km (m)
38 000-50 000
40 000-50 000
Pravděpodobnost ničení cíle jednou raketou na dálce do 50 km
0.4-0.97
0.41-0.98Prameny:


www.rusarmy.com


www.new-factoria.ru


https://www.raspletin.ru/produce/adms/s75/


https://talks.guns.ru/forummessage/71/297658.html
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-75-1042-1086-1083-1075-1072-t79174#290882Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj obrázku: i2.guns.ru. Obrázek zveřejněn se svolením p. Saida Aminova, administrátora webu pvo.guns.ru
SOV - S-75 Volha [kód NATO: SA-2 Guideline] - Modernizovaná kabina označená Almazem jako RSN-75M4. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy ŠP, její místo zaujala anténa ÚP s elektronicky rozmítaným paprskem

Modernizovaná kabina označená Almazem jako RSN-75M4. Anténa RPK byla přenesena pod anténu polohy ŠP, její místo zaujala anténa ÚP s elektronicky rozmítaným paprskem
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-75-1042-1086-1083-1075-1072-t79174#338256Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak to je doposud nejlepší fotografie kabiny PV v této verzi, jakou jsem doposud viděl.


Podle rozmístění výduchů jednotlivých ventilátorů soudím, že vnitřní vybavení zůstalo pravděpodobně stejné nebo velmi podobné, jako bylo u předešlých verzí.


V tomto případu ale není ani příliš divu: v oblasti připosraženého vlnění na vysílací straně (délka vlny cca 6 cm a k tomu velké výkony) toho nového tak moc vymyslet nejde, na přijímací straně je to sice lepší, v oblasti polovodičů chybí ale odolnost především proti EMI.


Ohledně uspořádání stojí za zmínku stojí také to, k čemu vedly změny uspořádání antén na kabině:
- uvolněním středu vertikální i horizontální osy snímání prostoru přesunutím antén ÚP do sloučené antény ÚP obou rovin mohla být kamera TV kanálu 9Šč33A Karat-2 umístěna právě v přesném středu os prostoru snímání
- přenesením antény RPK P-16V (menší hmotnost) směrem k anténě ŠP polohového úhlu a sloučené antény ÚP obou rovin (větší hmotnost) na místo, kde anténa RPK původně byla, a navíc jejich trochu jiným vertikálním umístěním došlo k mnohem lepšímu vyvážení celého anténního systému jak ve vertikální rovině (tam má vliv gravitace), tak i v horizontální rovině (tam má vliv vítr).


P.s.:
Na této fotografii (ale i na mnohých dalších, kde jsou vyfotografovány kabiny PV (S-75) nebo PAA (SA-75) si všimněte jednoho ne zcela nepodstatného detailu, který ale v případě kontroly technického stavu znamenal za kabinu PV bez změření jediného parametru automaticky hodnocení "NEVYHOVUJÍCÍ", tím i rtb a také celého plro v nejlepším případě "Vyhovující" - není sklopeno zábradlí před anténou ŠP azimutu.


P.s.2 pro méně znalé:
- ÚP - úzký paprsek
- ŠP - široký paprsek
- RPK - vysílač povelů
- EMI - elektromagnetický impulz (vzniká při jaderném nebo termojaderném výbuchu)
- rtb - radiotechnická baterie
- plro - protiletadlový raketový oddíl
URL : https://www.armedconflicts.com/1057-75-1042-1086-1083-1075-1072-t79174#338287Version : 0