Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - SON-4 ("Whiff" - strelecký rádiolokátor)

[b:13ca9cc17a]SON-4[/b:13ca9cc17a] (code NATO "Whiff") - shooting radio locator doesn, developed in soviet russia on the basis of licenčne vyrábaného pôvodne american streleckého rádiolokátora centimetrového zone SCR-584.

After the end of the WW2 and with postupujúcim vedecko-technical rozvojom was clear that rádiolokátory and protilietadlové mainly buy air units so ako bolo used is not enough to postreľovanie rýchlych prúdových lietadiel. Strelecké rádiolokátory SON-2 used in protilietadlového delostrelectva mali problems sledovať vysokolietajúce and fast ciele. In súvislosti with rozvojom air force dochádzalo aj k rozvoju protilietadlového delostrelectva, špeciálne to modernizácii ' twas and prostriedkov riadenia paľby. In 1946 sa for air defense began to vyvíjať new protilietadlový complex, tvorený batériou 100 mm protilietadlových ' twas, a new electronic navádzacím systémom PUAZO and rádiolokátorom SON-4.
The radio locator doesn bol vyvíjaný under the direction And.And. Forštera ([i:13ca9cc17a]А. А. Форштер[/]) and M.L. Sliozberga ([i]М. Л. Слиозберг[/i:13ca9cc17a]). Pri konštrukcii rádiolokátora sa prihliadalo on his schopnosť pracovať in rôznych režimoch activities - in režime circular obzora (pre autonómne vyhľadávanie cieľo in priestore), ručného navedenia antenna (manually navedenie to prietoru cieľa, or manually sledovanie cieľa) and in režime automatic sledovania cieľa in uhlových súradniciach (diaľka cieľa bola meraná manually or semi-automatically)..
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#178163Version : 0
MOD
Technical description:
Vysielač rádiolokátora bol tvorený magnetronovým generátorom. Vo vysielacom friendly were 4 magnetróny the town such supply be made. on the rôznych frekvenciách. For each magnetrónu there was a separate channel of protection against rušeniu in prijímacom friendly.
Anténny system (spoločný pre admission etc vysielanie) secures navedenie rádiolokačného lúča in the azimute and in námere and acceptance of the signal odrazeného from cieľov.
System merania diaľky secures the display diaľky cieľa on indikátore, pre potreby ručného, or semi-automatic sledovania cieľa. Rozlišovacia schopnosť in diaľke reaches 120 m.
My entrance, the system ensures spracovanie programme adopted signal pre of the needs of the system merania diaľky and system ovládania antenna.

Troop skúšky rádiolokátora SON-4 (СОН-4)were done in 1947 and the rádiolokátor bol adopted into the arms of the ako strelecký rádiolokátor batérií protilietadlového delostrelectva caliber of 100 mm in the súčinnosti with the PUAZO.

The effectiveness of the system of sa ešte increased after the introduction of the new delostreleckého garnet, which miesto of the impactor, as appropriate, of the time zapaľovača used rádiolokačný zapaľovač. Rádiolokačný zapaľovač allow vysokú pravdepodobnosť the explosion of a grenade vo vzdialenosti 15-20 m from the cieľa and subsequent ničenie cieľa črepinovým účinkom and the pressure wave of the explosion.

Rádiolokátor SON-4 bol neskôr used pre development rádiolokátora SON-30 (СОН-30) pre riadenie paľby batérie 130 mm protilietadlových kanónov with the altitude dostrelom up to 16000 m. In 1951 bol the whole complex of 130 mm kanónov, PUAZO, and the SON-30 subjected to vojskovým skúškam. Aj napriek after the skúškam nebol complex adopted by the armament and ďalší the development of the sa uberal smerom to protilietadlovým missiles.

Tactical-technical characteristics:
Min. diaľka zistenia cieľa (bombardovacie lietadlo) vo výške 4000 m: 60 km
Max. diaľka automatic sledovania cieľa vo výške 4000 m: 40 km
Min. diaľka merania súradníc: 1000 m
Presnosť merania súradníc:
- in diaľke: 20 m
- azimuth/orientation uhol: 00-01,6 dielcov
Wavelength dĺžka: the centimetre band
Impulzný ýkon: 250 kW
Antenna: parabolic with priemerom 1.8 m
Šírka lúča: 3,5-4,6°


Zdroj:https://hist.rloc.ru/lobanov/6_05.htm, archive of the author.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#210406Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rádiolokátor SON-4 v bojovej polohe.
SOV - SON-4 (Whiff - strelecký rádiolokátor) - SON-4

SON-4
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-4-Whiff-strelecky-radiolokator-t45701#208489Version : 0
MOD