Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - SON-9 / SON-9A ("Fire Can" - strelecký rádiolokátor)

SON-9

Shooting radio locator doesn designed to sledovanie air cieľa, zistenie his súradníc in priestore and navádzanie protilietadlových kanónov batteries on cieľ (prostredníctvom station riadenia paľby PUAZO).

Radio locator doesn SON-9 sa vyvíjal in rokoch 1948-1950 under the leadership of konštruktéra M. N. Polozova (М. Н. Полозова with účasťou B. P. Roždestvenského, (В. П. Рождественского). Also. Voroncova (К. И. Воронцова), B. N. Belugina (В. Н. Белугина) and another.

Radio locator doesn vysielal impulses created magnetrónom with dĺžkou of 0.5 microseconds and with opakovacou frekvenciou 1875 Hz. Pre zabezpečenie activities in podmienkach rušenia bol featured štyrmi magnetrónmi with rozdielom frekvencií 160 Mhz. Vo vysielacom system bol simmilar used-inch heterodyn klystrónového type (resonator).
My entrance system has secured spracovanie received signálov and ich zobrazenie on with wor diaľky and with wor round the horizon, and at the same time supplying the spracovanie údajov potrebných pre movement of the antenna and automatic meranie diaľky.
System riadenia antenna to ensure the movement of the antenna in režime automatic celokruhového, or sektorvého vyhľadávania, ručného navádzania and automatic sledovania cieľa.
Radio locator doesn allow udanie cieľa from prehľadového rádiolokátora and diaľkové ovládanie antenna (odmer and námer) from PUAZO (optical sledovanie cieľa).
Certain nedostatkom rádiolokátoru bolá weak odolnosť eyes rušeniu, what spôsobovalo that at work in terms of a strong rádioelektronického rušenia operators had zabezpečovať sledovanie cieľa pomocou optical prostriedkov.
Troop skúšky prebehli in 1950, where boli in practice preverené the desired characteristics and prostriedok bol prijatý in the arsenal of the pozemných troops.

SON-9A
Začiatkom 50-tych roko in súvislosti with búrlivým vývojom prostriedkov and foriem electronic rušenia bola before konštruktérov rádiolokátora built the role of modifikovať radio locator doesn on činnosť aj v podmienkach intenzívneho rušenia. Modernized radio locator doesn get označenie SON-9A. His konštrukcia and parental characteristics zostali preserved, to the circuit prijímača bol pridaný automatic system preladenia in the case of detekcie aktívneho noise rušenia (APS), zabezpečujúci automatic preladenie magnetrónu and heterodyne on inú pracovnú frekvenciu, nezarušenú from porúch.
Troop skúšky prebiehali in rokoch 1955 - 1956 and confirmed funkčnosť system and splnenie required charakteristík. Modernized radio locator doesn bol prijatý to the equipment, and the bola začatá mass production..
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#202371Version : 0
MOD
Mobilný strelecký rádiolokátor SON-9A (СОН-9А - Станция орудийной наводки) is, together with the prístrojom riadenia paľby PUAZO-6 (ПУАЗО-6) (or PUAZO-5 (ПУАЗО-5)) designed to riadeniu paľby protilietadlového delostrelectva small and stredných kalibrov. Rádiolokátor allows spolupracovať etc with prístrojom riadenia paľby PUAZO-3 (ПУАЗО-3), or PUAZO-4 (ПУАЗО-4), but in týchto prípadoch sa used the transformer súradníc LSPPM (ЛСППМ).

SON-9A môže sledovať (vyhľadávať) aerial targets on the vzdialenosť up to 55 km independently of the viditeľnosti and poveternostných podmienkach, determines the súradnice cieľa in priestore (azimuth, elevácia, leaning diaľka) and provides the ich on the PUAZO and svetlomet.
I sledovania cieľov, ktorých súradnice soo entered from prehľadového rádiolokátora allows vyhľadávať targets in automatickom celokruhovom režime, automatickom sektorovom režime and in režime ručného preľadávania.

Used on riadenie paľby nasledujúcich typov PL kanónov:
100 mm PLK KS-19 with the PUAZO-6-19
85 mm PLK KS 12 with the PUAZO-6-12
57 mm PLK S-60 with the PUAZO-6-60

Code označenie NATO: "FIRE CAN"
Worked on frekvenciách 2.7-2.9 GHz
The number of impulzov fp=1249 imp/s
Presnosť merania diaľky: 20 m
Rozlišovacia schopnosť in diaľke: 125 m
Presnosť merania azimuth: 0,1°
Presnosť merania positioning of: 0,1°

Established vo armament of the viac ako 20 štátov, I ZSSR, etc in CZECHOSLOVAKIA, Poľsku, east GERMANY, Vietnam, ....
Licenčne vyrábaný etc in Poľsku.
Attended the sa viacerých martial konfliktov (Vietnam...).
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#140765Version : 0
MOD
SON-9


Technical-tactical data
Total weight: 7 300 kg

Crew: 1 + 3

The reach of RL on the targets at a height of 4 km:
- manually: 55 km
- automatically: 35 km
- when favorable conditions: 80 km

Pulse transmitter power: 200 kW

Pulse duration: 0.5 s.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#140607Version : 0
MOD
Shooting radar from the arsenal of the ČSĽA.

Source : ATOM no 9 1970.
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) - SON-9A.

SON-9A.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#214512Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SON-9A


Zdroj : Dopr-51-5 Prehľad vojenskej techniky a jej uloženie na železničných vozňoch – predpis ČSĽA – Praha 1968
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) - SON-9A v pochodovej polohe.

SON-9A v pochodovej polohe.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#348144Version : 0