Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - ST-68 ("Tin Shield" - přehledový 3D radiolokátor)

19Ž6, 36D6, 35D6, 5N59

ST-68U "Tin Shield"

Quote :

Radar ST-68U is a comprehensive 3D-radar short and medium range, developed for the air defense systems and anti-aircraft missile complexes.
Radar type ST-68U is currently the only 3D surveillance radar, established in the arsenal of the ARMY and among the state of the art electronic systems, imported from countries of the former USSR. From a technical point of view, however, fully corresponds to the time of completion of the development, i.e. 70. the summer of 20. century. In european and asian countries, it is involved approximately 1000 pcs of radars of this type in many varieties.


Source: Retia.
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - (https://www.itnu.de/radargrundlagen/top.html)

(https://www.itnu.de/radargrundlagen/top.html)
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#87700Version : 0
MOD
To typovej council rádiolokátorov ST68 "Niva" patria nasledujúce types (year zavedenia):

16Ž6
19Ž6 (1982) - digitálny 3D radio locator doesn advice ST68U "Niva" (СТ-68У "Нива"),
35D6 (1988) - digitálny 3D radio locator doesn ST68UM "Niva" (СТ-68УМ "Нива"), modernizácia rádiolokátoru 19Ž6
36D6 (1987) - exportné označenie rádiolokátoru 35D6, modernizácia rádiolokátoru 19Ž6
36D6M - modernized verzia rádiolokátora 36D6
5N59 - 3D radio locator doesn ST68UM (СТ-68УМ) on zisťovanie nízkoletiacich cieľov
ST-68MSK - modernizácia rádiolokátora ST-68UM pre needs OS SR
ST-68U CZ - modernizácia rádiolokátora pre needs of the ACR company Retia.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#153571Version : 0
MOD
35D6/36D6 - mobilný rádiolokačný system designed to zisťovanie and rozpoznanie (world - cudzí) aerial cieľov. Rádiolokátor allows zistenie and rozpoznanie cieľov in podmienkach aktívneho etc pasívneho rušenia, as appropriate, in the use of protirádiolokačných rakiet, is featured počítačom riadeným systémom riadenia protilietadlových rocket komplexov.

Rádiolokátor 35D6/36D6 is vysokoefektívny pri zisťovaní cieľov letiacich in small, stredných and veľkých výškach, letiacich rôznou rýchlosťou, vrátane cieľov with efektívnou rádiolokačnou a reflective flat-around 0,1 m2

Rádiolokátor 35D6/36D6 is môže even zaradený to štruktúry protivzdušnej defense nasledovne
- samostane ako prehľadový rádiolokátor
- súčasť protilietadlového rocket system S-300PS (S-300PMU).

Rádiolokátor 35D6/36D6, sa characterized by veľkou manévrovacou schopnosťou. It is equipped with systémom zistenia vlastného stanovišťa and prepravovaný etc so systémom zabezpečenia energy (version without zdvíhacieho zariadenia 40V6M1) / / ip juego automobiloch KrAZ.
Anténny system rádiolokátoru môže even umiestnený on zdvíhacej plošine 40V6M1 to a height of 23 m pre zlepšenie detekčných capabilities of the system.

Rádiolokátor allows efektívne potlačenie zobrazenia cieľov with zero or konštantnou small rýchlosťou (meteorological java, pasívne rušenie, the reflection from the pozemných jewelry), secures the meranie všetkých parametrov cieľa (azimuth, diaľka, height, rýchlosť, vector), allows súčasne zobrazovať and evidovať data on up to 100 cieľoch, of which 30-60 môže sledovať in automatickom móde.
Airy situácia is automatically prevádzaná to digitálnej form and display etc on the paralelne pripojenej pracovnej station of the automated system velenia, prostredníctvo m which we have soo determined targets on the ďalšie spracovanie. Automated system velenia is capable of preniesť úplnú informáciu on vzdušnom cieli vrátane rýchlosti and vector.
Rádiolokátor is ďalej equipped systémom diaľkového ovládania and a built-in kontrolným systémom automatically monitorujúcim individual blocks and elements rádiolokátoru and in the case of failure the system automatically marks príčinu.

Rádiolokátor is equipped systémom protection against pôsobeniu of weapons of mass ničenia (FBUA-100) and klimatizačnou unit 1K23.

Komunikačné vybavenie allows dátovú and telefonickú komunikáciu and loud odposluch.

Rádiolokátor 35D6/36D6 pozostávajúci of anténnej units and pracovnej kabíny is umiestnený on prívese 6UF6, to zostavy ensemble belongs to aj generator 99CH6 (99X6) umiestnená on prívese. To zostavy rádiolokátoru 36D6-1-1V belongs to aj zdvíhacia platform 40V6M1 umiestnená on ďalšom prívese.

Tactical-technical characteristics - 35D6/36D6 (36D6-1-1V)
The scope of merania
- azhimut: 360°
- námer: -20° - 30°
Rýchlosť recovery údajov (in azimute): 5 s, 10 s (12 and 6 rev/min)
Diaľka zistenia cieľa (with RCS = 0,1m2
- the height of 100 m: 42 km (46 km)
- the height of the 1000 - 6000 m: niemenej ako 80 km
- the height of the 2000 - 18000 m: 147 - 175 km
- the height of 60 m: nie menej ako 30 km (40 km)
Detection ceiling: 20 km
Presnosť určenia cieľa"
- diaľka: 250 m
- azimuth: 20´
- altitude: 400 m
The number of monitored cieľov:
- súčasne displayed nie menej ako 100
- vrátane automatic zisťovania údajov 30-60
The level of potlačenia signálov from pasívneho rušenia: 48 dB
Impulzný power: max. 350 kW, priemerný 3 kW
Temperature range prostredia: -50°C to + 50°C
Relatívna vlhkosť air: max. 95%-98%
Nadmorská height: -100 - +1000 m
Rýchlosť vetra: max. 25 m/s
Napájanie: 380V/50 Hz zo siete, 220V/400Hz from the power generators.
Príkon: 57 kW (60 kW)
Time rozvinutia/zvinutia: 1 hr (2 hrs)
Priemerný time between withdrew it two disorders: nie menej ako 400 hrs

Note. the data in the zátvorkách soo pre set with the antenna inštalovanou on zdvíhacom zariadení 40V6M1.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#154069Version : 0
MOD
Radar ST-68U (36D6) from the armament of the Armed Forces of the Slovak Republic (plrb Nitra)
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - ST-68U z výzbroje OS SR

ST-68U z výzbroje OS SR
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#154828Version : 0
MOD
the zo of the Slovak army ....
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#155242Version : 0
Rádiolokátor ST-68UM of the arms of the OS SR sa in dňoch 11. up to 22. April fools ' day, 2005 attended the ranges in the international NATO exercise TRIAL HAMMER on the territory of Germany and Francúzska.

The exercise sa participated in the čata rádiolokačného prieskumu protilietadlovej brigade Veliteľstva of the air forces of the Armed forces of the Slovak republic in the počte tridsať osôb. The role of the unit bola demonštrácia prieskumného prostriedku of the adversary (the so-called Opposing Force) against the air forces of NATO in the podmienkach electronic rušenia.

Unit vo mala equipment: rádiolokátor ožiarenia and navedenia 30N6-1 and prehľadový rádiolokátor with príslušenstvom ST-68UM (1 pc village square with rádiolokátorom, 1 pc ťahač návesu KrAZ-260In, 1 pc príves EC 99Ch6, 1 pc car expensive terénny ťažký T-815 EHV). Logistickú support such supply be made:
- automotive žeriav AD-28 (or AD-20) 1 pc,
- village square 828DM (ZIP1) 2 pcs,
- ťahač to návesom 2 pcs,
- príves RPU 63T6A 2 pcs,
- car expensive terénny ťažký T-815 4 pcs,
- príves EC 5I57A 1 pc.

Shipments units bola secure by rail with odchodom of územia Slovakia 29. marca 2005 and návratom späť 27. April fools ' day, 2005.

Zdroj: archive of the author, the materials on rokovanie government, dôvodová administration of the ministry of defense.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#211437Version : 0
MOD
Rádiolokátor ST-68UM from the armament of the OS SR to NATO exercise TRIAL HAMMER 2005 (source NATO)..
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) - ST-68UM OS SR na cvičení TRIAL HAMMER 2005

ST-68UM OS SR na cvičení TRIAL HAMMER 2005
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#211563Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V mesiaci november 2008 (11/2008) informoval ukrajinský výrobca rádiolokátorov 36D6 že úspešne predali 1 ks rádiolokátora 36D6M ozbrojeným silám USA. Tento rádiolokátor bude pravdepodobne slúžiť na výcvik obslúh bojových lietadiel (a lietadiel - rušičov) pri prekonávaní systémov PVO štátov, používajúcich PLRS S-300.Zdroj: www.arms-expo.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#286961Version : 0
MOD
A few pictures of the motor pool at the airport in Planá u ČB, where was I in September 1998 as a private ARMY watch..
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#293174Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RL stanica 36D6-M neďaleko Gori, zničená pri údere ruského letectva počas gruzínské vojny s Ruskom


Zdroj: pvo.guns.ru, pôvodne z časopisu "Фронтовая иллюстрация"
SOV - ST-68  (Tin Shield - přehledový 3D radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ST-68-Tin-Shield-prehledovy-3D-radiolokator-t23240#314120Version : 0