Vahl, Herbert Ernst

SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS
     
Příjmení:
Surname:
Vahl Vahl
Jméno:
Given Name:
Herbert Ernst Herbert Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Herbert Ernst Vahl
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS SS-Brigadeführer and Major General of the Armed SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.10.1896 Posen /
09.10.1896 Posen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1944 Soluň /
22.07.1944 Salonica /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. tankovej divízie SS " Das Reich" Commander of 2nd SS Panzer Division Das Reich
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositel Rytířského kříže - recepient of Knight's Cross
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert-Ernst_Vahl
URL : https://www.valka.cz/Vahl-Herbert-Ernst-t1693#419588 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Vahl Vahl
Jméno:
Given Name:
Herbert Ernst Herbert Ernst
Jméno v originále:
Original Name:
Herbert Ernst Vahl
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.01.1915 poručík
01.04.1925 nadporučík
01.02.1931 kapitán
01.11.1936 major
01.02.1939 podplukovník
13.12.1941 plukovník
01.08.1942 SS-Standartenführer
10.02.1943 SS-Oberführer
01.04.1943 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS
08.01.1915 Leutnant
01.04.1925 Oberleutnant
01.02.1931 Hauptmann
01.11.1936 Major
01.02.1939 Oberstleutnant
13.12.1941 Oberst
01.08.1942 SS-Standartenführer
10.02.1943 SS-Oberführer
01.04.1943 SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert-Ernst_Vahl
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Vahl-Herbert-Ernst-t1693#468857 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pokud vím, tak během své služby v Řecku řídil protipartyzánské akce.
URL : https://www.valka.cz/Vahl-Herbert-Ernst-t1693#64778 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Herbert Ernst Vahl byl jedním z nejdůležitějších tankových velitelů Waffen-SS a byl důležitou osobou při výstavbě tankových formací divize Das Reich. Původně byl armádní důstojník, ale v roce 1942 byl přeřazen k Waffen-SS. Když byl SS-Panzer Abteilung 2 rozšířen na SS-Panzer Regiment 2 byl Vahl jmenován velitelem, díky svým zkušenostem z armády v 12.tankové divizi. Když Georg Keppler onemocněl, byl Vahl v únoru 1943 jmenován velitelem divize Das Reich, kterou vedl v bitvě u Charkova a následných protiútoků u Bělgorodu, během kterých získal Vahl Rytířský kříž. Poté byl zraněn a byl donucen předat velení divize Kurtu Brasackovi. Po svém zotavení byl přidělen do SS-Fuhrungshauptamt jako inspektor tankových jednotek. V červenci 1944 byl jmenován velitelem 4.divize SS Polizei. Zabil se při automobilové nehodě v Řecku.
URL : https://www.valka.cz/Vahl-Herbert-Ernst-t1693#66977 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more