Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R.MSG Ammiraglio Cagni (1941)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název / Name : R.MSG "Ammiraglio Cagni"
Typ / Type : ponorka
Třída / Class : Cagni (Ammiragli)
Kódové označení /
Pennant :
-
Kýl založen /
Laid down :
16.09.1939
Spuštění na vodu /
Launched :
20.07.1940
Uvedení do služby /
Commissioned :
01.04.1941
Vyřazení /
End service :
01.02.1948 (sešrotována 1948)
Loděnice / Built by : Cantieri Riuniti de l'Anreitico (C.R.D.A.) v Monfalcone, Itálie
Velitelé /
Commanders :
Capitano di Corvetta Carlo Liannazza (1941 - únor 1942)
Capitano di Corvetta Giuseppe Roselli Lorenzini (1943)
Potopené lodě /
Sunk ships :

Poznámka / Note : původ jména: italský admirál a objevitel
Zdroje:
www.regiamarina.net
www.trentoincina.it/dbsomm2.php?short_name=Cagni
www.sommergibili.com
www.uboat.net
it.wikipedia.org
www.anmisavona.it/immagini/nostrenavi1.htm
www.modelli-navali.it
SS - R.MSG Ammiraglio Cagni (1941) - R.MSG Ammiraglio Cagni u nábřeží loděnice v Monfalcone

R.MSG "Ammiraglio Cagni" u nábřeží loděnice v Monfalcone
URL : https://www.armedconflicts.com/SS-R-MSG-Ammiraglio-Cagni-1941-t75840#279797Version : 0