Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R. Smg. Ettore Fieramosca (1929)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG Ettore Fieramosca


Trieda : Fieramosca


Lodenica : Tosi Taranto
Začiatok stavby : 17.07.1926
Spustená na vodu : 15.04.1929
Dokončená : 01.04.1930


Vyradená z aktívnej služby dňa 10.04.1941 a zošrotovaná 03.01.1943.


Zdroj :
FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.armedconflicts.com/SS-R-Smg-Ettore-Fieramosca-1929-t66051#233993Version : 0