Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R. Smg. Galvani (1938)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG Galvani


Trieda : Brin

Lodenica : Tosi, Tarent
Začiatok stavby : 03.12.1936
Spustená na vodu : 22.05.1938
Dokončená : 29.07.1938

Bola potopená v Perzskom zálive dňa 24.06.1940 hlbinnými náložami vypálenými britskou šalupou SLP - HMS Falmouth.


Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
2. www.regiamarina.net
URL : https://www.armedconflicts.com/SS-R-Smg-Galvani-1938-t66218#234514Version : 0