Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R.MSG Maggiore Baraca

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG Maggiore Baraca


Trieda : Marconi


Lodenica : Odero Terni Orlando, Muggiano
Začiatok stavby : 01.03.1939
Spustená na vodu : 21.04.1940
Dokončená : 10.07.1940


Loď potopil dňa 08.09.1941 v Atlantiku britský torpédoborec DE - HMS Croome. Baraca bola poškodená hlbinnými náložami a keď sa vynorila Croove ju taranoval.


Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
2. www.regiamarina.net
URL : https://www.armedconflicts.com/SS-R-MSG-Maggiore-Baraca-t66233#234568Version : 0