Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R. Smg. Console Generale Liuzzi (1939)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG Console Generale Liuzzi
Trieda : Liuzzi


Lodenica : Tosi, Tarent
Začiatok stavby : 10.11.1938
Spustená na vodu : 17.09.1939
Dokončená : 21.11.1939


Loď potopila vlastná posádka dňa 27.06.1940 južne Kréty potom čo bola vážne poškodená v boji s britskými torpédoborcami DD – HMS Dainty, DD – HMS Defender a DD – HMS Ilex.


Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
2. www.regiamarina.net
URL : https://www.valka.cz/SS-R-Smg-Console-Generale-Liuzzi-1939-t66231#234565Version : 0