Main Menu
User Menu

Military history website

SS - R. Smg. Guglielmotti (1938)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

R.MSG GuglielmottiTrieda : Brin


Lodenica : Tosi, Tarent
Začiatok stavby : 03.12.1936
Spustená na vodu : 11.09.1938
Dokončená : 12.10.1938


Bola potopená u pobrežia Sicílie na súradniciach 37º42'N, 15º58'E torpédom vypáleným britskou ponorkou HMS Unbeaten dňa 17.03.1942.Zdroj :
1.FRACCAROLI, Aldo; Italian Warships of World War II, Ian Allan Ltd. 1968, SBN 7110 0002 6
2. www.regiamarina.net
URL : https://www.valka.cz/SS-R-Smg-Guglielmotti-1938-t66219#234515Version : 0