Witiska, Josef

SS-Standartenführer
     
Příjmení:
Surname:
Witiska Witiska
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Witiska
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
SS-Standartenführer SS-Standartenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.07.1894 Jihlava /
05.07.1894 Jihlava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.11.1947
06.11.1947
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ operačnej skupiny H bezpečnostnej polície a SD. Commander Task Force H Security Police and SD.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.olokaustos.org, http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=525.
URL : https://www.valka.cz/Witiska-Josef-t67260#465400 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS-Standartenführer Oberregierungsrat Dr. Josef Witiska
SS-Standartenführer vrchní vládní rada dr. Josef Witiska


- mj. velitel operační skupiny H bezpečnostní policie a SD
URL : https://www.valka.cz/Witiska-Josef-t67260#237813 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chef der Einsatzgruppe H von Sipo/SD in der Slowakei 01/09/1944-45


narozen: 05/07/1894, Iglau (Rakousko)
zemřel: 06/11/1947 (smrt neobjasněna)


člen NSDAP: 1939


19?? - vystudoval práva
1922 - Polizeidirektion Graz (Policejní ředitelství Štýrský Hradec) - Stapoleitstelle Graz,
1943 - Kommandeur Sicherheitspolizei a SD, Lemberg


Pzn: 09.12.1944 poslal do Berlína hlášení, že zajistili 18 937 podezřelých, z toho 9653 Židů, 8957 osob zařadili do koncentračních táborů a zbytek zlikvidovali.zdroj:
http://www.koeblergerhard.de
http://www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Witiska-Josef-t67260#238167 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V 1. světové válce byl příslušníkem RU letectva


od 1.3.1938 členem NDSAP a SS


od 1938 sloužil v RSHA ( Úřad říšské bezpečnosti ), poté v kontrarozvědné službě ( SD ) ve Štýrském Hradci a Salzburgu


od 28.5.1942 předsedou Pražského stanného soudu, kdy podpisem potvrzoval rozsudky nad českými vlastenci v době stanného práva po atentátu na Heydricha


20.2.1943 - 30.7.1944 v hodnosti SS-Obersturmbannführera velitelem Sicherheitspolizei a Sicherheitsdienstu pro oblast Haliče se sídlem v Lambergu


od 10.9.1944 velitelem Einsatzgruppe H s úkolem shromáždit informace o slovenských židech a spolupracovnících povstání a podílet se na jejich transportu a likvidacipodle některých zdrojů zemřel v roce 1956


Zdroj: www.olokaustos.org, http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=525.
URL : https://www.valka.cz/Witiska-Josef-t67260#348356 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more