SS - USS Holland (SS-1)

     
Název:
Name:
USS Holland USS Holland
Originální název:
Original Name:
USS Holland
Kategorie:
Category:
ponorka submersible ship (SS)
Kódové označení:
Pennant Number:
SS-1
Loděnice:
Builder:
Elizabeth, Crescent Shipyard
Založení kýlu:
Laid Down:
DD.11.1896
Spuštění na vodu:
Launched:
17.05.1897
Uvedení do služby:
Commissioned:
12.10.1900
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
17.07.1905
Potopené lodě:
Sunk Ships:
DD.MM.RRRR
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Caldwell, Harry Handly (Lieutenant)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
- t - long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t - long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
75 t 74 long tons
Délka:
Length:
16.41 m 53 ft 10 in
Šířka:
Beam:
3.15 m 10 ft 4 in
Ponor:
Draught:
2.59 m 8 ft 6 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x zážehový motor
1x elektromotor
baterie o 66 článcích
1x hřídel
1 × gasoline engine,
1 × electric motor,
66-cell battery,
1 shaft
Výkon:
Power: (kW/hp)
33.6 kW při ot/min 45 bhp at rpm
Šrouby:
Propellers:
-
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t - long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
11.1 km/h 6 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
10.2 km/h 5.5 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
370.4 km při rychlosti 11.1 km/h 200 nm at speed 6 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
55.6 km při rychlosti 10.2 km/h 30 nm at speed 5.5 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
23 m 75 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1x 450 mm torpédomet (3 torpéda)
1x 214mm pneumatické (dynamitové) dělo
1 × 18 inch (450 mm) torpedo tube (3 torpedoes)
1 × 8.425-inch (214.0 mm) dynamite gun
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Holland_(SS-1)
URL : https://www.valka.cz/SS-USS-Holland-SS-1-t65823#590243 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

USS Holland (SS-1)


Holland bola experimentálna ponorka vyrobená podľa plánov Johna P. Hollanda. Tento pionier v oblasti ponoriek v USA sa pustil do stavby tejto ponorky zo súkromných zdrojov v rámci vlastnej spoločnosti Torpedo Boat Company. Ponorku po dokončení postihla havária a tak sa Holland ostihol vo veľkých finančných problémoch. Aj preto bola ponorka opravená a dokončená v novej spoločnosti Electric Boat Company. Tú založil finančník Isaac L. Rice prakticky monopolný výrobca elektrických batérii, ktoré poháňali loď počas ponoru. Ponorka si následne počas testov získala pozornosť verejnosti, ale aj ľudí z admirality. Na základe toho bola v roku 1901 prijatá do U.S. Navy pod menom USS Holland. Americká vláda ju kúpila za 150 000 dolárov, avšak celkové náklady na jej stavbu presiahly 350 000 dolárov. Lenže Rice pomerne múdro vytušil, že najprv treba o tejto koncepcii presvedčiť a zisk príde neskôr. Aj vďaka tomu je Electric Boat Company dodnes svetovým lídrom vo vývoji a výrobe ponoriek. Po prijatí do stavu slúžila od polovice roku 1901 v námornej akadémii v Annapolis štáte Maryland. Od roku 1905 bola presunutá do Norfolku v štáte Virginia. Po roku 1910 bolo už jasné, že USS Holland je zastaraná. Preto bola v roku 1913 vyradená zo stavu U.S. Navy a predaná do šrotu spoločnosti Henry A. Hitner & Sons z Filadelfie v Pennsylvánii.


Holland teda nakoniec na šiesty pokus dohotovil naozajstnú ponorku a USS Holland sa tak stal prvou ponorkou v službách U.S. Navy. Nové ponorky potom priamo vylepšovali koncepciu tejto ponorky. Na počesť tohto vizionára boli neskôr pomenované aj dve ďalšie ponorky (AS-3 a AS-32).
zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Holland_(SS-1)
www.history.navy.mil

URL : https://www.valka.cz/SS-USS-Holland-SS-1-t65823#233494 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podrobný trojpohľadový plán USS Holland


zdroj:
www.history.navy.mil

URL : https://www.valka.cz/SS-USS-Holland-SS-1-t65823#235880 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more