Main Menu
User Menu

Military history website

ISR - KKG - Saar 6

Sa´ar 6-class

סער 6

     
Název:
Name:
Saar 6
Originální název:
Original Name:
סער 6
Kategorie:
Category:
raketová korveta
Období výroby:
Production Period:
07.02.2018-DD.MM.RRRR Thyssenkrupp Marine Systems
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
INS Magen
INS Oz - ve výstavbě / in construction (2020)


INS Independence - plán / planning (2020)
INS Victory - plán / planning (2020)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
Trieda MEKO A-80
Zdroje:
Sources:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%A8_6
https://bmpd.livejournal.com/4187341.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/MEKO
URL : https://www.valka.cz/ISR-KKG-Saar-6-t237127#655410Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11.11.2020 prevzalo Izraelské námorníctvo prvú z plánovaných 4 korviet triedy Sa´ar 6 - INS Magen. Korvety Sa´ar 6 sú vyrábané nemeckými lodenicami Thyssenkrupp Marine Systems a patria do rodiny plavidiel MEKO (Sa´ar 6 je konkrétne označovaný ako MEKO A-80). Aj keď lode budú postavené v Nemecku, ich úplné dostrojenie (elektronika, zbrane, bojový informačný systém) bude realizovaný až v Izraeli. Rokovania o realizácii výstavby plavidiel, ktorých hlavnou úlohou má byť okrem iných aj hliadkovanie a ochrana zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu v Stredozemnom mori (primárne tých pod kontrolou Izraela) prebiehali v rokoch 2014-2015 a prvá loď sa začala stavať v roku 2018. Náklady na stavbu sú predbežne odhadované na 430 miliónov €, pričom cca 115 miliónmi prispeje samotná vláda NSR. Tieto náklady ale nezahŕňajú finálne dostrojenie lodí v Izraeli.
Realizácia výstavby prvého plavidla je oproti plánu v sklze asi 6 mesiacov, čo je oficiálne zdôvodňované pandémiou COVID-19. Ale priebeh plavebných skúšok, ktoré začali v marci 2020 naznačuje, že pod sklz sa pravdepodobne podpísali aj technické problémy zistené pri testoch.

Napriek prevzatiu plavidla sa loď ešte vráti do dokov - ale už v Izraeli, kde bude prebiehať integrácia zbraňovej výzbroje, elektornického vybavenia a ďalších prvkov potrebných pre plnohodnotné plnenie očakávaných úloh.


Ceremoniál prevzatia INS Magen, 11.11.2020, Kiel.Zdroj: https://bmpd.livejournal.com/4187341.html
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/ISR-KKG-Saar-6-t237127#655414Version : 0
MOD