Salmanassar I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asyrský král Salmanassar I.


Asyrský král vládnoucí v letech 1274 - 1245 př.n.l.. Byl to syn Adad-Nárárího I.. Za jeho vlády prožívá Asýrie dobu rozkvětu a vzestupu. Položil základy syrské politiky, dvorských zvyklostí, nakládání s podmaněnými městy, s jejich rodinami, zacházení se zajatci atd. Největším vojenským úspěchem Salmanassara I. bylo vítězství nad Mitanni, které se po porážce Adad-Nárárího I. znovu vzchopilo za podpory Chetitů a kmene Achlamú. Mitannijské území bylo připojeno k Asyrskému státu. Poprvé se za jeho vlády dozvídáme o novém státu - Uratu, který porazil, ale nepodmanil. Založil pozdější hlavní město Asýrie - Kalach.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Salmanassar-I-t66915#236638 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more