Main Menu
User Menu

Military history website

Salmanassar I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asyrský král Salmanassar I.


Asyrský král vládnoucí v letech 1274 - 1245 př.n.l.. Byl to syn Adad-Nárárího I.. Za jeho vlády prožívá Asýrie dobu rozkvětu a vzestupu. Položil základy syrské politiky, dvorských zvyklostí, nakládání s podmaněnými městy, s jejich rodinami, zacházení se zajatci atd. Největším vojenským úspěchem Salmanassara I. bylo vítězství nad Mitanni, které se po porážce Adad-Nárárího I. znovu vzchopilo za podpory Chetitů a kmene Achlamú. Mitannijské území bylo připojeno k Asyrskému státu. Poprvé se za jeho vlády dozvídáme o novém státu - Uratu, který porazil, ale nepodmanil. Založil pozdější hlavní město Asýrie - Kalach.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Salmanassar-I-t66915#236638Version : 0