Main Menu
User Menu

Military history website

Saxitoxin (TZ)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Clanek : www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Saxitoxin-TZ-t369#1989Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Saxitoxin TZ je jedovatá látka. Vyskytuje sa ako prášok, alebo kvapalina. Zápach neznámy, alebo žiadny nieje. Postihuje nervový systém, spôsobuje ochrnutie. Účinná dávka cez pokožku je 0,05 mg (cez poranenie), vdýchnutím 50 mg, alebo požitím 0,5 mg na osobu.
URL : https://www.valka.cz/Saxitoxin-TZ-t369#23714Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chemický vzorec: C10H17N7O4


Zdroj
http://en.wikipedia.org/wiki/Saxitoxin
URL : https://www.valka.cz/Saxitoxin-TZ-t369#338509Version : 0