Main Menu
User Menu

Military history website

Sháním knihu: Seznamy bývalých příslušníků ...

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
na legionářských internetových stránkách jsem narazil na tyto dva názvy: Sdružení býv. příslušníků sam. dopr., strojírenské r. a vlak. žel. dílen na Rusi při ČsOL a Seznamy býv. přísl. sam. d., s. r. a vlak. žel. d. ČsVR a býv. přísl. obrněných vlaků "Orlík" a "Úderník", jakož i it. žel. roty, 1949".


Předpokládám, že v rozloženém stavu zněly jako: Sdružení bývalých příslušníků samostatné dopravy, strojírenské roty a vlakových železničních dílen na Rusi při Československé obci legionářské, které v roce 1949 vydalo knihu: Seznamy bývalých příslušníků samostatné dopravy, strojírenské roty a vlakových železničních dílen Československého vojska na Rusi a bývalých příslušníků obrněných vlaků "Orlík" a "Úderník", jakož i italské železniční roty.


Jen mi do toho nepasuje rok 1949!


Prosím majitele knihy o sdělení podmínek za kterých je ochoten publikaci nabídnout k prostudování.
URL : https://www.valka.cz/Shanim-knihu-Seznamy-byvalych-prislusniku-t125557#426120Version : 0
MOD