Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Slovenskí vojaci v C.a K. armáde

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Slováci bojovali v uhorských plukoch rakúsko-uhorskej armády. Boli to najmä Trenčianský 71.peší pluk, Bratislavský 72.peší pluk, Prešovský 67.pluk a Užhorodský 66.peší pluk.
Už v auguste 1914 zasiahli do bojov proti ruskej armáde v Haliči (Galicia), v Poľsku a zakarpatskej Ukrajine. Ďalej bojovali proti Srbsku, neskôr proti Rumunsku a Taliansku. Malá časť dokonca proti Francúzsku.
Najkrvavejšími bojmi, do ktorých zasiahli slovenskí vojaci, boli boje v Haliči, o pevnosť Przemysl v dnešnom Poľsku a boje na rieke Piave v Taliansku.
Slovenskí vojaci sa vyznačovali skromnosťou a veľkou odvahou. Aj preto im vojenské velenie zverovalo najťažšie frontové úseky.
URL : https://www.valka.cz/Slovenski-vojaci-v-C-a-K-armade-t1655#6367Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedným zo známich slovákov ktorý slúžili v c. a k. armáde bol aj Ján Smrek, kotrý slúžil u jednotky vyslanej do Palestíny.
URL : https://www.valka.cz/Slovenski-vojaci-v-C-a-K-armade-t1655#223514Version : 0