Smečka - Petr Vágner

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Těžko si představit výstižnější označení pro poměry ve vedení poválečného SSSR než titul této knihy – smečka. V roce 1953 ztratila svého vůdce a mezi nejvlivnějšími nastal boj o to, kdo stane „v čele světového proletariátu a revoluce“. Zároveň všechny zúčastněné zachvátil strach, v soupeření kdo s koho neznali soudruzi slitování. V této situaci největší část moci na sebe strhává Lavrentij Berija, ministr vnitra a šéf tajné policie, která kontrolovala v podstatě veškerý život v komunistickém státě. To se ale paradoxně stalo příčinou jeho pádu. Obavy z obrovské moci soustředěné v jedněch rukou dokázaly sjednotit Berijovy odpůrce, kteří nakonec našli odhodlání i sílu k jeho likvidaci.


Kniha Smečka ale nezachycuje jen dramatické děje vedoucí k odstranění jednoho z nejmocnějších mužů sovětského komunistického státu. K pochopení všech souvislostí je totiž nutné poznání, že obraz Beriji jako ztělesnění všeho totalitního zla vytvářeli sami jeho konkurenti, aby odpoutali případnou pozornost sami od sebe. Historik Petr Vágner ukazuje Beriju poněkud méně démonického, aniž by ho přitom jakkoli obhajoval. Kromě podrobného popisu Berijovy „kauzy“ přináší plastický obraz poměrů panujících v sovětské „věrchušce“ čtyřicátých a padesátých let. Čtenář má proto k dispozici množství citací často z nedostupných nebo teprve nedávno zpřístupněných pramenů, jakými jsou například zápisy z jednání nejvyšších komunistických orgánů nebo soukromá korespondence a zápisky prominentů. Kladem knihy jsou rovněž početné odkazy na aktuální webové stránky věnované souvisejícím tématům.


Anotace:


„Pokusme se, bez ohledu na značné heuristické potíže, zrekonstruovat běh událostí, který přivedl k moci Chruščova a ne Beriju. Co by znamenal jeho příchod k moci lze jen stěží přesněji odhadnout. Podle některých úvah by se SSSR pod Berijovým vedením, ať již přímým či zprostředkovaným, vydal cestou ekonomických reforem, cestou pragmatických kroků likvidujících nejhorší výstřelky komunistického pojetí řízení společnosti.


V přímém rozporu s těmito úvahami stojí názor, že by Berija pokračoval ve stalinském stylu vlády a SSSR by se ještě více ponořil do bažin policejního státu. Rovněž na otázku, jaké vlastně měl Berija plány, budeme v této knize hledat odpověď."


velikost 132 x 205 mm, pevná vazba s přebalem, 256 stran + 8 stran obrazové přílohy , ISBN: 8072171852 EAN: 9788072171859 cena: 228,-Kč


PhDr. Petr Vágner, CSc. (1957) vystudoval gymnázium V. Lindy v Jaroměři a obor filozofie-historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval v Ústavu československých a světových dějin ČSAV, odkud přešel do ústavu pro teorii a historii vědy ČSAV. Před nástupem na Ministerstvo zahraničních věcí, kde působí dodnes, pracoval jako novinář v deníku Svobodné slovo. Jako profesionální historik se zabýval dějinami vědy, především staršími dějinami chemie (Theatrum chemicum, Praha 1995). V redakci Svobodného slova pokrýval dění v zemích SNS, především v Rusku, kde posléze čtyři roky působil na zastupitelském úřadu v Moskvě.
URL : https://www.valka.cz/Smecka-Petr-Vagner-t6018#14074 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Veľmi dobre napísaná kniha, jednak po tématickej stránke aj po stránke prístupnosti textu bežnému čitateľovi. Môžem jednoznačne doporučiť.
URL : https://www.valka.cz/Smecka-Petr-Vagner-t6018#321572 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more