Main Menu
User Menu

Military history website

Sojček, Karol

     
Příjmení:
Surname:
Sojček
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Sojček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.11.1902 Budapešť /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel Leteckého pluku SVZ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, Peter: „Takmer koniec vojenskej kariéry“ mjr. let. Karola Sojčeka, VOJENSKÁ HISTÓRIA 3/2013, Bratislava 2013, ISSN 1335-3314
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Sojcek-Karol-t187810#545997Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sojček
Jméno:
Given Name:
Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Karol Sojček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium Ružomberok
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1923 Vojenská akademie
DD.MM.1928-DD.MM.1928 pilotní a stíhací výcvik
04.11.1935-08.02.1936 kurs velitelů letek
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1923 poručík pěchoty
01.01.1926 poručík letectva
01.10.1928 nadporučík letectva
01.10.1931 kapitán letectva
01.10.1936 štábní kapitán letectva
17.05.1939 major letectva
01.02.1943 podplukovník letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
30.09.1934-14.08.1937 Velitel : Letka 32
09.08.1937-01.01.1938 Velitel : II. peruť leteckého pluku 4
00.02.1938-00.04.1938 Velitel : I. peruť leteckého pluku 4
30.04.1938-25.09.1938 Velitel : Letka 41
14.03.1939-DD.10.1939 Velitel : Letecký pluk
DD.06.1944-31.07.1944 Velitel : Skupina vzdušných zbraní
31.07.1942-DD.MM.RRRR Velitel : Letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
01.09.1923-24.09.1924 Pěší pluk 3
25.09.1924-17.06.1925 Letecký pluk 1
17.06.1925-30.04.1927 Letecký pluk 2
01.05.1927-15.05.1929 Letecký pluk 1
15.05.1929-30.09.1934 Vojenské letecké učiliště
30.09.1934-14.08.1937 Letka 32 (velitel)
15.08.1937-29.04.1938 II. peruť Leteckého pluku 4 (dočasný velitel)
30.04.1938-15.02.1939 Letka 41 (velitel)
15.02.1939-14.03.1939 Letka 38 (velitel)
14.03.1939-DD.MM.1939 Letecký pluk (velitel)
DD.MM.1939-30.05.1940 Náhradní peruť (velitel)
01.06.1940-01.06.1941 mimo službu
01.06.1941-30.06.1942 Oddíl vzdušného spravodajstva (velitel)
30.06.1942-DD.MM.1945 Letecký pluk (velitel)
01.08.1945-30.08.1946 Letecký náhradní pluk 4
01.10.1947-01.05.1948 přednosta 4. oddelenia VLO 4
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
01.09.1948 - přeložen do zálohy
18.10.1948 - zrušena povýšení na majora a podplukovníka
Zdroje:
Sources:
ŠUMICHRAST, Peter: „Takmer koniec vojenskej kariéry“ mjr. let. Karola Sojčeka, VOJENSKÁ HISTÓRIA 3/2013, Bratislava 2013, ISSN 1335-3314
Cséfalvay, František a kol: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava, Vojenský historický ústav, 2013. ISBN:978-80-89523-20-7
URL : https://www.valka.cz/Sojcek-Karol-t187810#545998Version : 0
MOD