Main Menu
User Menu

Military history website

Solár, Ľudovít

     
Příjmení:
Surname:
Solár
Jméno:
Given Name:
Ludovít
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.03.1923 ? /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.11.2007 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
01.01.1951-31.05.1951
Velitel 5. stíhací letky
01.10.1951-08.08.1952
Velitel 11. leteckého stíhacího pluku
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR Inspektor techniky pilotáže 5. letecké stíhací divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)

Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
Zápisník letů plk. Ludovíta Solára
Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Solar-Ludovit-t90308#337781Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Solar-Ludovit-t90308#337781Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Solár
Jméno:
Given Name:
Ludovít
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1948 Poručík letectva
DD.MM.1950 Nadporučík letectva
DD.MM.1951 Kapitán letectva
DD.MM.1951 Štábní kapitán letectva
DD.MM.RRRR Major letectva
DD.MM.RRRR Podplukovník
DD.10.1977 Plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1950-01.12.1950 Velitel : Stíhací letka 5
01.12.1950-01.06.1951 Velitel : 5. stíhací letka
01.10.1951-08.08.1952 Velitel : 11. letecký stíhací pluk

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
?

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
Zápisník letů plk. Ludovíta Solára
Vlastní archiv
URL CZ: https://www.valka.cz/Solar-Ludovit-t90308#551758Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Solar-Ludovit-t90308#551758Version : 0
MOD
Lieutenant colonel Ľudovít Solar from 10.07.1956 to 16.12.1956 pôsobil in Egypt ako zástupca veliteľa group of air inštruktorov Československej army (veliteľ major general Jan Reindl), ktorých the role of the bol training pilotov of the Egyptian air force on the lietadlách MiG-15bis and MiG-17.


Source: Jancura Vladimir: Help sme Nasser; True 04.12.2016
.
URL CZ: https://www.valka.cz/Solar-Ludovit-t90308#563523Verze : 4
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Solar-Ludovit-t90308#563523Version : 0
MOD