Main Menu
User Menu

Military history website

O poklad války.cz II - 5. kolo

Soutěž serveru www.valka.cz

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

takže po malom popchnutí Smile spúšťame 5. kolo


Pravidla: : https://www.valka.cz/topic/postview/237849


hľadáme osobu
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651568Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. Voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651569Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651570Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. preslávil si sa primárne ako vojak?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651572Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651574Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651581Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651582Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4) Bojoval si v druhej svetovej vojne? Very Happy


PS: Dal som si válkarský záväzok - nebudem tipovať v súťaži dve kolá - len klásť otázky ... Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651583Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

som sa rozhodol že budem na vás drsný, takže sa musíte uspokojiť len s obligátnym:
4) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651586Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chýba mi tu pomerne zásadná otázka, ktorou väčšinou zvykneme začínať Smile

5) Si muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651587Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651588Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Bojoval si v 1. svetovej vojne? Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651593Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) chcel som pôvodne iba lakonické nie, ale dodávam že som bojoval v dvoch konfliktoch, ktoré sa za vojny považujú. Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651594Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Very Happy No počkaj zajtra ! Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651595Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) Bojoval si v konfliktu po roce 1900?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651597Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

7) ano Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651603Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) Bojoval si na africkom kontinente?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651605Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651606Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9. Bol si príslušníkom francúzskej Cudzineckej légie?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651607Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651608Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10. Generál?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651623Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651624Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11. Čech?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651628Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) nein Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651630Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) Bojoval jsi ve válkách po roce 1945?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651649Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651652Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) Bojoval si vo vojne v Južnej Amerike?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651656Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651657Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

netradične už po 15. otázke bude nápoveda Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651659Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14.) bojoval si v konflikte aj pred rokom 1900?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651660Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651661Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15. Občan Rakúsko-Uhorska?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651663Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651664Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

v dvoch rôznych storočiach, som bojoval na dvoch rôznych kontinentoch v dvoch rôznych vojnách.... Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651665Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Keďže padla nápoveda dovolím si krátke zhrnutie:

- ide o muža, vojaka, ktorý sa preslávil primárne ako vojak
- dosiahol generálsku hodnosť
- nebojoval v prvej ani druhej svetovej vojne
- je to Európan, nebol občanom Rakúsko-Uhorskej monarchie
- nie je Čechom
- nebol príslušníkom francúzskej Cudzineckej légie
- nebojoval vo vojne v Južnej Amerike ani na Africkom kontinente
- nebojoval vo vojnách po roku 1945
- bojoval v dvoch konfliktoch, ktoré sa za vojny považujú, pričom išlo o dve vojny na dvoch rôznych kontinentoch
- bojoval vo vojnách pred rokom 1900 aj po ňom
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651668Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) Občan Commonwealthu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651671Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651674Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17. Němec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651677Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651685Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Bojoval v Balkánských válkách?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651695Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) nie, po 20 dáme znovu nápovedu.... malú Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651696Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Francouz?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651698Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651699Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20. Rus?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651705Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ja teda neviem, ale to vyzerá na nejakého občana San Marina, ktorý sa nechtiac prechádzal cez dve bojištia dvoch vojen a ktosi ho tam odfotil. Smile Fotografovanie v tých časoch by však bol asi problém.... Takže beriem späť a nežiadam to považovať za tip. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651706Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) nie Smile
teraz tá nápoveda - smrť hľadanej osoby nebola celkom bežná pre generála... Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651707Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pre Panzera - náhodou som príslušníkom hrdého národa Smile Smile Smile, zväčša hľadáme mainstreamové národy a ich bitvy, tak teraz niečo z iného súdka Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651708Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak na hrdý národ my sedia najviac Poliaci a Briti. Som zvedavý, či to bude príslušník jedného z nich.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651709Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pre Panzera - nie a nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651710Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže už zostávajú asi len hrdí Gréci Smile

Žartujem a neočakávam od zadávateľa odpoveď. Ale ak by náhodou prišla, tak len dobre pre ostatných. Smile Lebo hľadaná osobnosť je ťažká ako fras!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651711Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

nie ani gréci Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651712Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Teda nepreháňaj to s tými nápovedami, lebo za chvíľu zostanú už len juhoslovania. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651713Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Panzer :

Lebo hľadaná osobnosť je ťažká ako fras!


Pořádný předběžný plánování pomůže přinýst požadovaný přínos... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651714Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak to som Pali veľmi zvedavý, na to tvoje "předběžný plánování". Smile Smile Smile Lebo ja som zatiaľ "vedla jak ta jedle".
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651715Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zákon 7 P ... Very Happy


Je to jednoduché - dve kolá mám dištanc ... Very Happy To vieš, holub ... Very Happy Palce držím každému Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651716Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21. Černohorec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651717Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21) kedže mám dobrú náladu - nie je to nikto z Balkánu... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651721Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aký národ / štát z Európy nám ešte zostáva?


22.) tie dva konflikty v ktorých si bojoval - majú založenú tému v www.valka.cz?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651728Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22) ano sú tam obe..
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651745Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23. Ital?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651750Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651751Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vyzerá to tak že po 25.budete musieť dostať veľkú napovedu:)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651762Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24) Co takhle Sandinávie?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651764Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651769Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

25) Občan Beneluxu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651770Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

25) nie
napoveda- Sangria Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651780Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sangria je spanielsky napoj, celkom chutnu ju viem pripravit Smile
26) Spaniel?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651790Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

26) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651794Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

27) Bol si v námorníctve?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651827Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

27) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651828Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

28. Generál pechoty?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651834Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

28) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651835Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

29) Bojoval si vo vojne proti "JúEsEj"? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651838Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

29) keď vo februári 1895 vypukla druhá (resp. tretia) vojna za nezávislosť Kuby, nazývaná aj potrebnou vojnou (Guerra Necesaria) bol som jej účastníkom, ale do bojov proti američanom som už nezasiahol.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651839Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

po 30. znovu malá nápoveda Wink teda ak bude treba.... Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651841Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak wlasto, to je tvoje parketa Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651843Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wade, dobre si vybral... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651853Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Uff, nič pre mňa. Po španielsky nehovorím. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651878Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

este taka otazocka pred polnocou, nech yacielim presnejsie. bol si aj niekedy ministrom?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651879Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

30) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651880Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

a sakris uz som sa skoro potesil
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651882Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ako som sľúbil - aj keď s najmenšou generálskou hodnosťou, zástaval som najvyšší vojenský post.... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651883Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No vychádzajú mi iba dvaja brigádni generáli čo zastávali najvyšší vojenský post. Jeden z nich nebojoval proti USA, druhý síce do vojny s USA zasiahnuť mohol, ale bol nasadený aj v Rífskej vojne a Španielskjej občianskej vojne, čo ho tiež vylučuje.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651892Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže pridám otázku
31) bol si posmrtne obvinený z páchania zločinov proti ľudskosti a nezákonného zadržiavani, ktoré boli spáchané počas španielskej občianskej vojny?

EDIT: sorry, moja otázka je nezmyse, pretože obaja kandidáti boli obžalovaníTakže beriem späť a ak by zadavateľš dovoli, zrušil by som ju.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651894Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

dovolím si krátke zhrnutie :
- ide o muža, vojaka, ktorý sa preslávil primárne ako vojak
- dosiahol generálsku hodnosť
- nebojoval v prvej ani druhej svetovej vojne
- je to Európan, nebol občanom Rakúsko-Uhorskej monarchie
- nie je Čechom
- nebol príslušníkom francúzskej Cudzineckej légie
- nebojoval vo vojne v Južnej Amerike ani na Africkom kontinente
- nebojoval vo vojnách po roku 1945
- bojoval v dvoch konfliktoch, ktoré sa za vojny považujú, pričom išlo o dve vojny na dvoch rôznych kontinentoch
- bojoval vo vojnách pred rokom 1900 aj po ňom
- bol Španiel
- smrť hľadanej osoby nebola celkom bežná pre generála...
- bol som generálom pechoty
- keď vo februári 1895 vypukla druhá (resp. tretia) vojna za nezávislosť Kuby, nazývaná aj potrebnou vojnou (Guerra Necesaria) bol som jej účastníkom, ale do bojov proti američanom som už nezasiahol.
- nebol som ministrom
- aj keď s najmenšou generálskou hodnosťou, zástaval som najvyšší vojenský post....
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651895Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31) neviem na to odpovedať, skôr si myslím že nie, skús novú otázku
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651896Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

DIk. Zatiaľ sa zdržím. Idem si zopakovať španielčinu.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651897Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Reparát:


31) ten druhý konflikt bola Španielska občianska vojna?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651899Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

31) ano /a bál si sa že tieto vojny nemáme založené Smile Smile Smile /
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651900Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Logicky mi vychádza že zrejme na Kube slúžil po skončení akadémie to znamená jak nejaký ppor. al. por. čo obyčajne sa dialo že po skončení školy hneď absolventi sa pošlú za more.

32) Otazočka v obcianskej vojne stál na strane národných sil?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651968Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

32) nie, bol som za republiku
ano, bolo to po skončení akadémie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651969Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ok, takže nejaký červený brigadýr al. tak niečo Smile
V podstate logické keďže na národnej strane velili večšinou Afrikanisti s čerstvými bojovými skúsenosťami
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651976Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Super. Pol dňa som hľadal na opačnej strane barikády.

Ale aj tak - nech hľadám ako chcem, tak všetci republikánski generáli čo slúžili na Kube aj zasiahli do bojov. Idem ešte raz prejsť zoznamy.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651977Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

som rád že vnášam radosť a úsmev do vašich životov... Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651978Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

33) Bol si v roku 1921 guvernérom Badajozu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651989Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

33) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651990Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Počkať, ale ak je to tento generál, tak potom odpoveď na otázku č.29 je asi zavádzajúca, alebo som ju nepochopil. Podľa wikipedie "He participated in several battles in the Cuban War of Independence, including that of Asiento el Viejo and Santa Rita on 31 May 1897, for which he was awarded the Medal of Military Merit"
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651992Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chlapci, napíšte správnu odpoveď Wink Je to na najrýchlejšom ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651993Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je to tvoj tip. Ty si sa správne pýtal (pravidlá).
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651994Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vychádzal som z tohoto :
Konečným spúšťačom vojny sa tak stalo dodnes neobjasnené potopenie americkej lode USS Main v Havanskom prístave 15. februára 1898. V USA napriek neexistujúcim dôkazom prevládla mienka, že loď bola potopená vďaka sabotáži španielskych agentov. Vláda prezidenta McKinleyho dala v apríli Španielsku ultimátum, v rámci ktorého sa malo okamžite z Kuby stiahnuť. Madrid toto ultimátum rozhorčene odmietol a prerušil s USA 21. apríla diplomatické styky. Ten istý deň začalo americké námorníctvo s blokádou Kuby, načo 23. apríla vyhlásilo Španielsko USA vojnu. Americký kongres vyhlásenie vojny opätoval dva dni na to.
1898 som už na Kube nebol,
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651995Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - buko1 :

Je to tvoj tip. Ty si sa správne pýtal (pravidlá).Štefan, ja som sa tipovania vzdal na začiatku Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651996Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

@wade máš pravdu. Neuvedomil som si postupnosť udalostí .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651998Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Keďže Pali netipuje, tak skôr ako ma predbehne wlasto, môj tip: Toribio Martínez Cabrera
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#651999Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

po dlhom a nečakane drsnom boji, ale predsa - zrodil sa hrdina (teda ten čo uhádol)
hľadali sme tohoto pána
www.valka.cz
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652001Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ja som pôvodne tipoval na Fidel Dávila Arrondo. Až potom čo sa wlasto pýtal na republikánov som prešiel na druhú stranu.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652003Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wade, skutočne dobrá voľba osobnosti, napínavé až do konca... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652004Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ako čerstvý poručík po akadémii sa zúčastnil bojov na Kube, počas vojenskej kariéry zastával rôzne funkcie. na brigádneho generála bol povýšený v roku 1934, občianska vojna ho zastihla ako voj. guvernéra v Cartagene, a ako jeden z mála generálov ostal verný republike a stal sa náčelníkom generálneho štábu republikánských síl. v roku 1937 bol odvolaný a po porážke pri Malage, na naliehanie komunistov vo vláde, následne uväznený, v decembri 1938 sa stal vojenským veliteľom Madridu. po páde republiky odmietol utiect z krajiny a bol zadržaný, súdený a popravený 23.6.1939 v Paterne. posledné slová generála pred popravčou čatou boli - "Snáď moja krv prispeje k tomu aby to bola posledná preliata krv v tejto vojne"
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652006Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

nooo parada, chvilu odbehnem a uz sa tu deju veci. Gratulujem.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652011Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dodatočne blahoželám, ja som bol totálne vedľa. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-5-kolo-t235688#652040Version : 0
MOD