Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

>> Sovětské radiolokátory v polských službách

Sovietske rádiolokátory v poľských službách

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Označenie sovietskych rádiolokátorov zaradených vo výzbroji Poľskej armády:


Anna - P-35 Saturn
Anna 2 - P-37 / 1RL139 (П-37 / 1РЛ139, Bar Lock)
Laura - P-18 / 1RL131 (П-18 / 1РЛ131, Spoon Rest)
Zofia-3 - PRV-9A (ПРВ-9А, Thin Skin B)
Žofia 5 - PRV-16
Zofia-6 - PRV-13 (ПРВ-13, Odd Pair)
Magdalena - PRV-17
Karolina - 5N87 (K-66) (5Н87 (К-66), Back Trap)
Karolina-M - 64Ž6 (K-66M) (64Ж6 (К-66М), Back Trap)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#178977Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Maria - P-12 Jenisej (1RL14, "Spoon Rest A/B/C").
Danuta - P-15 Tropa (1RL13, "Flat Face")
Anita - ST-68 ("Tin Shield", 19Ž6, 36D6, 35D6, 5N59)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#252483Version : 0
MOD
Zygmunt - RPK-1
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#596298Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pár historických podkladov - www.polot.net (do roku 1990) a www.polot.net (do roku 2010+)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#599930Version : 0
MOD