Main Menu
User Menu

Military history website

Vedoucí perutě

Squadron Leader

Squadron Leader

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Vedoucí perutě
English: Squadron Leader
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Vedoucí
Link to the Dictionary Entry Leader
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-perute-t237646#668668Version : 0
MOD