Stanek, Ján Juraj

     
Příjmení:
Surname:
Stanek Stanek
Jméno:
Given Name:
Ján Juraj Ján Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Juraj Stanek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor v. v. Major-General (Ret.)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.06.1909 Hrušovany /
04.06.1909 Hrušovany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1996 Benešov
16.02.1996 Benešov
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/clanek_12335.html
https://www.valka.cz/clanek_13444.html
Foto: VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Stanek-Jan-Juraj-t66926#236686 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Stanek Stanek
Jméno:
Given Name:
Ján Juraj Ján Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Juraj Stanek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1927 Reálne gymnázium, Nové Zámky
DD.MM.1927-DD.MM.1929 Obchodná akadémia, Nitra
DD.MM.1921-DD.MM.1927 Reálne gymnázium, Nové Zámky
DD.MM.1927-DD.MM.1929 Obchodná akadémia, Nitra
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1933-01.07.1935 Vojenská akademie
15.02.1940-14.02.1942 Vysoká vojenná škola
DD.MM.1933-01.07.1935 Vojenská akademie
15.02.1940-14.02.1942 Vysoká vojenná škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1935 poručík
20.05.1939 nadporučík
01.01.1941 stotník
01.10.1944 štábní kapitán
28.10.1944 major
01.08.1945 podplukovník
20.02.1947 plukovník
30.05.1990 Generálmajor ve výslužbě
01.07.1935 Lieutenant
20.05.1939 First Lieutenant
01.01.1941 Centurion
01.10.1944 Staff Captain
28.10.1944 Major
01.08.1945 Lieutenant Colonel
20.02.1947 Colonel
30.05.1990 Major-General (Ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
Držiteľ Vojenného víťazného kríža V. tr.
Edit: Janko PALIGA
-
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/clanek_12335.html
https://www.valka.cz/clanek_13444.html
Bystrický, Jozef: Generálmajor v.v. Ján Juraj Stanek, Obrana 2013 / 08
URL : https://www.valka.cz/Stanek-Jan-Juraj-t66926#491414 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more